Meny
Lasse Torkveen

Lasse Torkveen

Østlandet Nord

Lasse Torkveen gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Lasse har en praktisk utdannelse i fra bunn med fagbrev som tømrer før han gikk videre på teknisk fagskole på Gjøvik og var her ferdig som fagskoleingeniør våren 2015. Etter dette gikk han videre til NTNU hvor han tok videreutdannelse innenfor geomatikk. Lasse har jobbet som bygningsrådgiver i TINE siden 2016. Lasse planlegger og tegner bygg for produsenter som ønsker å bygge fjøs og skal inn i en krevende byggeprosess. Tegningene blir utarbeidet i 3D med komplette løsninger tilpasset gårdens planlagte produksjon med kostnadsoverslag. Han har erfaring med både nybygg, tilbygg og ombygg og kan bidra med byggrådgiving på driftsbygninger med stort fokus på logistikk og dyreflyt. Lasse er også en av de bygningsrådgiverne som har kompetanse og erfaring med byggeledelse. Dette vil si at han gjerne bistår videre i prosessen etter at ferdige tegninger er utarbeidet. Denne prosessen innebærer alt fra innhenting av søknader mot kommune og innovasjon Norge, anbud, skriving av kontrakter, samt oppfølging på byggeplass igjennom hele byggeperioden med fult ansvar for sikkerhet, koordinering, fremdrift og kontroll. Dette er en tjeneste vi tilbyr fordi vi ser hvor viktig det er at bonden fokuserer på dyr og familie i en slik hektisk periode i livet.

Spesialkompetanse

Utarbeiding av byggtegninger i samarbeid med kunde. Komplett løsning tilpasset gården med oversikt over bygningsdeler og kostnadsoverslag. Byggledelse.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås