Meny
Hanne Strand

Hanne Strand

Nordland, Troms og Finnmark

Hanne Strand gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Hanne Strand har vært ansatt i TINE siden 1998, og hun har opparbeidet seg bred og sammensatt erfaring. Rådgiver er utdannet ved Norges Veterinærhøyskole, og har jobbet både i klinisk veterinær praksis og ved Veterinærinstituttet.
Hun jobber bl.a. med helserådgiving, og bidrar på kurs og møter med fokus på helseforebyggende tiltak på storfe og geit. God dyrehelse legger grunnlaget for økt trivsel, bedre økonomi og høy kvalitet på produktene som leveres.
Siden 2011 har rådgiver hatt ansvar for eller deltatt i flere regionale prosjekter, bl.a. Melk i Framtida, Melk i Troms, Kjefjøsprosjektet i Nord-Norge og Økomelkprosjektet i Nord-Norge. Rådgiver fullførte videreutdanning i prosjektledelse ved Høyskolen i Harstad, våren 2014.

Spesialkompetanse

Jurhelse, ku
Jurhelse, geit
Helserelaterte kurs, ku og geit
Smitteforebyggende tiltak
Prosjektarbeid
Saksbehandling av klagesaker fra melkeprodusenter

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås