Meny
Ingeborg Sivertstøl

Erfaring

Rådgjevar i TINE sidan 2008. Ho har vokse opp på eit mjølkebruk på Sunnmøre, har gått landbruksskule, teke master i husdyrernæring på UMB og jobba som avløysar. Interessa hennar har alltid vore i landbruket, og drøvtyggjaren er det husdyret som fasinerar aller mest. Som fôringsrådgjevar jobbar ho mykje med val av fôringsstrategi og har eit spesielt ansvar for fôrings- og driftsrådgjeving i robot-besetningar i sitt distrikt.

Spesialkompetanse

Fôring mjølkeku og ungdyr
Val av fôringsstrategi
Besetningsstyringssystem AMS
Dataflyt i kukontrollen generelt og i buskapar med AMS
God diskusjonspartner som bidreg til å sjå garden som heilskap og skape gode resultat

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås