Meny
Anja Våg Skjold

Erfaring

Rådgiveren har utdannelse ved UMB og jobber i dag som foringsrådgiver og fagleder fôring i TINE. Som fôringsrådgiver jobber hun med fôrmiddelvurdering, fôringsstrategier og fôroptimalisering i små og store besetninger.

Spesialkompetanse

Fôring mjølkeku, kalv og ungdyr
Fôrmiddelvurdering og fôroptimalisering
Besetningsstyringssystemer og Melkerobot
Fôring som ledd i førebyggjande helse- og fruktbarhetsarbeid
Optimalisering av mjølk og kjøtproduksjon
Driftsledelse
Oppstartsrådgiving melkerobot

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås