Meny
Stein Ove Nesheim

Stein Ove Nesheim

Vestlandet Sør

Erfaring

Har som mål at bøndene skal få bedre økonomi og trivsel i hverdagen, enten det gjelder videreføring av dagens drift eller utvidelse. Som rådgiver i TINE har han sitt fortrinn med å kunne koble samen regnskapstall med husdyrkontolldata for å få mest mulig realistisk analyse på det enkelte bruk. God erfaring, tilpassa verktøy og godt samarbeid med kolleger gir faglig bredde og godt grunnlag for bøndene skal kunne oppnå de økonomiske plantalla.

Spesialkompetanse

Analyse og optimalisering av eksisterende drift (mjølkonomi)
Økonomisk forbedring innenfor gitte rammer (ØRT)
Driftsplanlegging ved nybygg eller påbygg (TINE Driftsplan)
Oppfølging av familiens totaløkonomi
Sparringspartner for å finne vegen videre

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås