Meny
Paula Merethe Brekken

Paula Merethe Brekken

Østlandet Nord

Erfaring

Paula er en støttespiller og en pådriver for produsenten i hans/hennes egne ønsker og behov i sin bedrift. Gjennom gode behovsavklaringer og forpliktende oppfølging, sikres gode resultater for produsenten. Som fôringsrådgiver har hun fokus på høy fôrutnyttelse, god fôrplanlegging og fôrkvalitet i mjølkeproduksjon. Med sitt brede nettverk både internt og eksternt har hun tilgang til mye praktisk og teoretisk kompetanse som hun ønsker å formidle til det beste for bonden.

Spesialkompetanse

Sertifisert Nøkkelrådgiver
Fôring mjølkeku, kalv og ungdyr

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås