Meny

Bedriftsrådgivning – hjelper deg mot målet

Bedriftsrådgiveren er din langsiktige samarbeidspartner som bidrar til å avklare potensial og finne rette mål for deg.

Planlegging og oppfølging av produksjonen er sentrale oppgaver for bedriftsrådgiveren. Rådgiver har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til gårdsdrifta, og gjør økonomiske beregninger som viser utslag av ulike valg i produksjonen. Bedriftsrådgiveren bidrar i prosesser hvor du står overfor større beslutninger. Ønsker du en rådgiver som støtter deg i rollen som bedriftsleder og som utfordrer deg på løpende drift av egen gård, sikrer du deg en avtale med en bedriftsrådgiver.

Bedriftsrådgiveren kan:

 • Være en støttespiller i større beslutningsprosesser og strategiske prosesser
 • Gjøre økonomiske beregninger som viser effekten av endringer i driftsopplegget
 • Gå gjennom resultatene for drifta og finne tiltak som forbedrer økonomien
 • Være en sparringspartner i å planlegge videre drift og sette mål
 • Bidra til målstyring gjennom løpende oppfølging av produksjonen
 • Følge opp spørsmål rundt klima og bærekraft
 • Hjelpe deg med å utnytte verktøyene du finner på medlem.tine.no
 • Bidra til å holde orden i Husdyrkontrollen

Eksempler på problemstillinger du kan diskutere med bedriftsrådgiveren:

 • Hvordan endrer økonomien seg hvis jeg endrer driftsopplegget?
 • Hvordan er resultatene mine sammenlignet med andre?
 • Hvilke mål bør jeg sette meg for det neste året?
 • Hvordan kan jeg utnytte alle de gode verktøyene jeg har tilgjengelig på medlem.tine.no?
 • Hvilke beslutninger skal jeg ta for fremtidig drift og utvikling av gården?

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås