Meny

Jakte på marginer

Vi tilbyr deg som melkebonde å få kontroll over hva en fremtidig nedgang i melkeinntekter vil bety for deg. Du får kartlagt muligheter og mottiltak, og ved behov også hjelp til videre planlegging og gjennomføring

Nedskalering av mjølkeproduksjonen vil medføre merkbare økonomiske konsekvenser for alle. Hver enkelt må ta stilling til hvor stor nedgangen blir for eget melkebruk, og vurdere hvilke aktive grep som kan kompensere for de tapte inntektene.

Å jakte på marginene handler om å se etter hvor du og din gård har et uutnyttet potensiale, velge ut tiltaksområder og vurdere når disse vil gi effekt.

Du får:

  • et beløp som uttrykker tapte mjølkeinntekter
  • en forståelse av hva konsekvensene blir (om du ikke foretar deg noe)
  • en oversikt over hvor du har potensiale
  • et bilde på når ulike mottiltak vil virke
  • avklart behov for videre støtte

Du og din rådgiver beregner nedgangen i framtidige melkeinntekter, vurderer konsekvensene og kartlegger mulighetene for mottiltak på ditt bruk. Eventuelt behov for videre støtte til planlegging og gjennomføring, avklares også og avtales nærmere.

Verdi for deg

En gjennomgang, som beskrevet over, vil gi deg bedre kontroll over din situasjon. Det gir et godt grunnlag for å velge de tiltakene som best sikrer gårdens fremtidige verdiskaping.

  • forbedret kontroll på økonomien
  • bedre prioritering av tiltak for økt lønnsomhet og forbedret likviditet
  • bedre rustet for fremtiden

Ta kontakt med din TINE-rådgiver i dag og avtal en gjennomgang på din gård!

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås