Meny

Driftsplan

TINE driftsplan er ein viktig del av vegvalsprosessen der bondefamilien bestemmer seg for kva driftsopplegg dei vil satse på framover.

TINE driftsplan kan du bruka som

  • Eit grunnlag for å ta beslutningar når det gjeldt investeringar
  • Grunnlag for søknad om BU-midlar og lån
  • Økonomisk styringsverktøy etter utbygging

Arbeidsform

Rådgiver startar med ØRT programmet til TINE Rådgiving, og legg inn ressursane på garden og dagens drift. Du som produsent er heile tida aktiv i prosessen. I ØRT kan vi samanlikne økonomien ved ulike driftsopplegg. Når du har bestemt seg for eit opplegg, legg me dette inn i TINE Driftsplan. TINE Driftsplan syner kor mykje du kan investere ut frå inntening og ønsket privatforbruk dei neste sju åra.

Driftsplanen byggjer på gardsrekneskapen, og rådgiver startar med å legge inn tal frå siste rekneskapsåret. Så lagar me ein investeringsplan som syner nødvendige investeringar dei neste sju åra, og legg inn ønsket utbyte/ privatforbruk. Den ferdige planen syner mellom anna korleis eigenkapitalen og driftskreditten (betalingsevna) utviklar seg etter investeringa.

Ved bygging tilrår vi å fornye driftsplanen eitt år etter innflytting når produksjonen er komen godt i gang. Slik vert planen eit godt styringsverktøy.

Arbeidsomfang

Omfanget varierer og må avtales med rådgiver i hvert tilfelle. Nivået ligger gjennomsnittlig på over 10 timer for enkel driftsplan. Ein driftsplan som inbefatter mange vurderingar (vegvalsdiskusjoner) kan komme på over 40 timar. Se gjeldende timerpris for rådgiving.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås