Meny

Budsjett

Har du et grunnlag for å følge opp egen økonomi og prioriterer deretter? – Hvis ikke, anbefaler vi deg som melkebonde å få utarbeidet periodisert budsjett for ditt gårdsbruk. God økonomisk styring gir handlingsrom og lønnsomhet, på kort og lang sikt.

Du får:

  • En komplett oppstilling av forventede inntekter og kostnader (budsjett) for året periodisert per måned
  • Et unikt inntektsbudsjett for melk og kjøttproduksjon med basis i Husdyrkontrollen (melkeprognose, dyreflyt, slakteoppgjør) og budsjettert fôrforbruk som kan benyttes i kostnadsbudsjettet
  • Du kan også få et langtidsbudsjett for de kommende 7 år (TINE Driftsplan)

Verdi for deg:

  • Et grunnlag for å følge opp økonomien
  • Et grunnlag for å prioritere mindre innkjøp, planlagt vedlikehold og annet som vil påvirke likviditeten
  • Et grunnlag for å styre og prioritere i perioder med anstrengt økonomi, produksjonsutvidelser og liknende
  • Grunnlag for å vurdere finansieringsform. Finansiere over løpende drift, finansiere med lån eller leasing.
  • God økonomisk styring kan gi bedre vilkår hos banken.

TINE Rådgiving kan også levere inntektsprognose for melk og kjøtt til andre aktører, dersom du ønsker å benytte andre til resterende utarbeidelse av budsjett og oppfølging.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås