Meny

AgroSmart

TINE og Azets samarbeider om regnskaps- og økonomitjenesten AgroSmart. Azets tilbyr deg neste generasjon regnskapsføring og TINE Rådgiving leverer profesjonell økonomisk oppfølging av regnskapet.

Kan du tenke deg å få bedre oversikt og styring med økonomien på gården?

Som AgroSmart-kunde kan du gjennom hele året få tilgang til løpende oppdatert regnskap, levert fra Azets. Alle bilag digitaliseres og er tilgjengelige når du måtte ha behov for å gjøre oppslag. Regnskapsrapporter og ulike presentasjoner er tilgjengelige på mobil, nettbrett og pc.

Alt forbundet med regnskapet og regnskapsførselen rettes direkte til og følges opp av din kontaktperson i Azets, mens behov og ønsker i forbindelse med rådgivningstjenesten tas direkte med og følges opp av din TINE-rådgiver.

Et løpende oppdatert regnskap gir deg mulighet til å ha full oversikt over økonomisk resultat og utvikling. Du vil kunne ta styringen over den økonomiske utviklingen inkl. likviditet og foretakets bidrag til privatforbruk. Du velger nivå og omfang på den økonomiske oppfølgingen av regnskapet og skreddersyr fokus og innhold sammen med din økonomirådgiver.

TINEs rådgivere tilbyr deg en økonomisk tjeneste som støtter deg som bedriftsleder på både produksjon og drift, årlig budsjettering og forslag til årsavslutninger, samt langtidsbudsjett og økonomiske valg på din livslinje.

  • Løpende oppfølging av regnskap og budsjett
  • Livslinjerådgiving – økonomiske veivalg på tidslinjen
  • Oppfølging i en utbyggingsprosess

Du står fortsatt fritt til å velge en annen regnskapsfører enn Azets. Det at Azets leverer regnskapsinformasjonen i et format som lett lar seg kombinere med rådgivningstjenestene fra TINE, tilfører likevel en verdi for deg. Den gjensidige kunnskapen som er opparbeidet mellom rådgivningsapparatet i TINE og Azets, vil fortsatt komme deg som bonde til gode gjennom felles forståelse for de utfordringer som er på økonomisiden i melkeproduksjonen og i jakten på marginene.

Kom i gang nå, kontakt en bedrifts- eller økonomirådgiver fra TINE via oversikten i høyre marg, eller les mer om tjenesten på agrosmart.no!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås