Meny

Registrering til TINE Rådgivings nett-tjenester

Alle mjølkeprodusenter som er medlem i Kukontrollen eller Geitkontrollen eller leverer mjølk til TINE kan benytte TINE Rådgiving og Medlems nett-tjenester. Her får du tilgang til data og tjenester tilknyttet egen buskap og medlemsretta informasjon, fagstoff og nyheter.  >>Bruk skjemaet under til registrering. 

TINE-rådgivere skal benytte samme brukernavn og passord som i TINE-nettet ellers. Ved manglende tilgang eller problemer med innlogging kontaktes TINE Brukerstøtte.

Veterinærer og andre (veterinærinstitusjoner, regnskapskontor, slakteri, Q-Meierirådgivere, fôrmiddelelverandører og samdrift/skoleelev) får tildelt brukernavn og passord fra TINE Rådgiving. >>Bruk skjemaet under til registrering

Når du har sendt inn skjemaet vil du i løpet av én til to arbeidsdager motta en e-post fra TINE Rådgiving med bekreftelse på registrering. Når denne e-posten er mottatt vil det være mulig å logge seg inn på nettsidene.

Ny bruker

Validering
'Captcha bilde'Last ny valideringstekst

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås