Meny

Rutiner for registrering av fellesbeite

To eller flere melkeprodusenter kan samarbeide om levering av melk via fellesbeiter i beitesesongen. Melkeprodusentene i et fellesbeite leverer melk fra felles fjøs, og avregnes basert på fordeling av levert melk.

TINE

Brukerskifte - Innmelding

Utfylt skjema, underskrevet av tidligere og ny bruker, sendes til TINE Produsentavregning i god tid før brukerskifte-dato. Skjemaet kan også skannes og sendes som e-post til: produsentavregning@tine.no

TINE

Melkeproduksjonen opphører

Meld fra til TINE om melkeproduksjonen skal opphøre, enten for å avslutte produksjonen, leie ut melkekvote, salg av melkekvote, eller overgang til annet selskap. Benytt skjemaet: "Melkeproduksjonen opphører".

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås