Meny

Nye rutiner for registrering av fellesbeite

To eller flere melkeprodusenter kan samarbeide om levering av melk via fellesbeiter i beitesesongen. Melkeprodusentene i et fellesbeite leverer melk fra felles fjøs, og avregnes basert på fordeling av levert melk. For å sikre at melken fra fellesbeite blir hentet fra nytt sted, må du melde inn i god tid hvor melken skal hentes fra.

TINE

Melding om overgang til TINE SA

Skjemaet kan benyttes når man vil melde om overgang fra annet meieriselskap til TINE SA. Skjemaet sendes det meieriselskap man ønsker å forlate.

TINE

Melkeproduksjonen opphører

Underskrevet skjema sendes TINE Produsentavregning for å melde fra om opphør av melkeproduksjon, og eventuell utmelding av TINE SA. Medlemskapet opphører i henhold til TINEs Vedtekter ved utgangen av kalenderåret etter at melkeleveransen (fra egen gård eller via samdrift) opphørte, dersom man ikke skriftlig melder seg ut tidligere.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter