Meny

Regler for gårdsvei, mjølkerom og fjøs

Formålet med reglene er å sikre at produksjonsforholdene hos TINEs mjølkeprodusenter bidrar til at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd. Reglene skal sikre TINEs omdømme i forhold til produksjonsforholdene på gården. Reglene skal også ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved henting av mjølk eller utførelse av andre oppgaver på gården.

Regelverk for gårdsvei, mjølkrom og fjøs ble sist endret med gyldighet fra og med 01.01.2016

Trykk her for å åpne regelverket.

 

Endringene pr. 01.01.2016

Endringene er i hovedsak knyttet til avstand og høydeforskjell mellom tappestuss og oppstillingsplassen for tankbil, og gjelder kun ved nybygg.

  • Høydeforskjellen skal maksimalt være +50 cm mellom tappestuss og plass for gårdstankbilen.

  • Maksimalt 6 meter avstand fra tappestuss til parkering for tankbil.

  • Det er også gjort noen presiseringer med hensyn på leverandørens ansvar i forhold til å sikre mjølkekvaliteten.

  • Videre stiller reglene noen krav som skal sikre at henting av melk og service på gårdsstank kan skje effektivt og innenfor rimelige HMS-krav slik at tankbilsjåfør og andre som ferdes på bruket kan ha en trygg arbeidsplass.

Melkeproduksjonen hos TINEs melkeprodusenter skal være i samsvar med offentlige lover og forskrifter for området samt de rammene som Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) setter for mjølkeproduksjonsvirksomhet.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås