Meny

Premiering for særdeles god mjølk - sølvtine, sølvspann og plaketter

Sølvtina
Sølvtina

Fra 1. januar 2017 innføres det en premiering for medlemmer som har klart «plakettkravene» sammenhengende i 25 år. Samtidig endres reglene slik at det er medlemmene i TINE som premieres, og det gir mulighet for å få med seg premieringen når en flytter produksjonen mellom bruk.

Styret vedtok nye Regler for premiering av særdeles god mjølk i TINE SA, gjeldende fra 1. januar 2017. Den største endringen er at premieringen knyttes til det enkelte medlemmet.

Åpne regelverket her(gjeldende fra 1.1.2017)

Ta med opptjeningen inn i samdrifta

Tidligere regelverk har ikke tatt hensyn til opptjeningstid når medlemmer skifter produksjonssted og etablerer samdrifter. I nytt regelverk er det medlemmene som premieres, uavhengig om medlemmet er i enkelpersonsonsforetak eller i et driftsfellesskap. Det stilles imidlertid krav om at medlemmet skal ha deltatt aktivt i mjølkeproduksjonen. I de nye reglene får også medlemmer videreført sitt opptjente premieringsgrunnlag ved eventuelle endringer i produksjonssted. Det betyr at medlemmene får med seg sitt premieringsgrunnlag hvis de går inn i et driftsfellesskap eller flytter produksjonen til en annen gård. Resultatene i driftsfellesskapet legger grunnlag for opptjeningen til det enkelte medlem i driftsfellesskapet.

Fra 20 til 25 års plakett

I regelverket er 20-års plakett fjernet og det etableres en ny premiering for de som har klart premieringskravene sammenhengende i 25 år. Denne premieringen vil bli delt ut på TINEs sølvtinearrangement. 20-års plakett deles ut for siste gang på årssamlingene 2019, gjeldende for 2018.

Det er også gjort mindre justeringer i forhold til opptjeningskravene. Dette gjelder blant annet kravet til kvalitetsprøver og krav til at fjøsstellet skal være alminnelig godt. Styret mener dette blir ivaretatt gjennom KSL.

Ingen tilbakevirkende kraft

Reglene er ikke gitt tilbakevirkende kraft. Medlemmer som driver enkeltpersonsforetak viderefører sin opptjente historikk på foretaket, mens medlemmer som deltar i driftsfellesskapet får registrert opptjening fra det tidspunkt de ble deltakere i foretaket.

Regler for premiering av særdeles god mjølk er vedlagt og er gjeldende fra 1.1.2017 og for utdeling i 2018

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås