Meny

Justerer på testregelverket for kvalitetsbetaling

Siden april har TINE testet et nytt regelverk for kvalitetsbetaling. Framover vil du oppleve justeringer i testavregningen for juni og juli.

Hensikten med å teste et nytt regelverk er å sikre at det oppfyller formålet.

Justerer satser på kvalitetsparametere

-Hovedformålet med nytt testregelverk er å sikre kvalitetsmelk til meieriene og bedre sammenheng mellom levert kvalitet og oppgjør. Regelverket skal også oppleves motiverende for deg som melkeprodusent, sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.  

Testregelverket går ut på å avregne kvalitetsparameterne hver for seg i såkalte glidende skalaer. De glidende skalaene blir nå justert med ytterligere tillegg og trekksatser. Det vil si at tillegget blir økt litt og trekksatsene vil øke ytterligere. Illustrasjonen viser ett eksempel på hvordan kurvene vil endre seg fra utgangspunktet i mai, til brattere skalaer for juni og juli. I juni økes skalaene med ca. 30% fra nivået i mai og i juli med ytterligere 25% fra juni.

Hensikten med å justere skalaene for juni og juli er for å dimensjonere de økonomiske virkemidlene så riktig som mulig slik at meieriene får godt råstoff og produsentene opplever regelverket rimelig og motiverende.

Teksten fortsetter under illustrasjonen

 Bakterier kumelk glidende skalaer

 

->Klikk her for å se oversikten over justering i alle glidende skalaer

->Se også avregningsreglene som utformet i forbindelse med testkjøringen(Nb: det er også et utkast som kan endre seg.

Se ditt simulerte oppgjør på medlem.tine.no

Testregelverket kjøres som en simulert modell ved siden av det gjeldende regelverket med klasseinndeling. Det simulerte oppgjøret påvirker ikke det faktiske oppgjøret, men du kan følge med hvilke utslag det gir for deg under fanen; «resultater og rapporter» og videre under «simulering av nytt kvalitetsbetalingsregelverk».

Testregelverket har fortsatt mål om å premiere god melk

Enkelte har uttrykt bekymring for at det nye testregelverket kan føre til at de som har dårlig melk trekkes litt mindre og god melk premieres litt dårligere enn dagen regelverk.

-Våre tall fra testkjøringen i mai viser at testregelverket har simulert en utbetaling som er litt mindre for den dårligste melka og litt mer for den beste melka, sier Kjuus.

Samtidig er det et poeng at utslag i enkeltresultater rett under elitemelksgrensen, ikke skal gi like store hopp i avregnet pris som i det klasseinndelte regelverket vi har i dag. Årsaken er at det har liten betydning for meieriet om du leverer melk med 230` kontra 231`i celletall.

Så må vi også huske på at testregelverket legger opp til mindre historikk, og i størst mulig grad legger til grunn analyser innenfor avregningsmåneden. Dette henger sammen med formålet om at levert melk skal samsvare bedre med oppgjøret, avslutter Kjuus.

Veien videre – ønsker tilbakemeldinger på sensommeren

På sensommeren etter justering av tillegg og trekksatser, legges det opp til at melkeprodusentene kan gi tilbakemeldinger i et elektronisk format ala Questback eller lignende. Videre skal det jobbes med nye forslag til karantene- og stoppregler som både sikrer tilstrekkelig tid til stabilisering av melkekvalitet på gården, og som best mulig ivaretar meierienes behov for førsteklasses melk.

Les også:

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås