Meny
TINE

Kvalitetsregelverket

Formålet med regelverket er å stimulere til produksjon av melk med tilfredsstillende kvalitet, ivareta TINEs omdømme og være i tråd med behov og krav fra TINE Råvares kunder. Regelverket skal gi TINEs melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for forbedrende tiltak.

TINE

Regler for TINEs KSL avregning

TINE har som mål å ha full oppslutning om KSL. For å nå målet er det et trekk på 50 øre/liter levert mjølk for de produsentene som ikke oppfyller KSL-kravene.

Regler for Kukontrollen og Geitekontrollen

Ku- og Geitekontrollen er mjølkeprodusentenes informasjonssystem og grunnlaget for styringsverktøyene i mjølkeproduksjonen. Reglene for Kukontrollen og Geitekontrollen definerer rammene for medlemskap i kontrollene, medlemmenes rettigheter og plikter. Regelverkene beskriver TINEs plikter samt hvordan TINE forvalter opplysningene i kontrollene

TINE

Regler for gårdsvei, mjølkerom og fjøs

Formålet med reglene er å sikre at produksjonsforholdene hos TINEs mjølkeprodusenter bidrar til at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd. Reglene skal sikre TINEs omdømme i forhold til produksjonsforholdene på gården. Reglene skal også ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved henting av mjølk eller utførelse av andre oppgaver på gården.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås