Meny
TINE

Kvalitetsregelverket

Formålet med regelverket er å stimulere til produksjon av melk med tilfredsstillende kvalitet, ivareta TINEs omdømme og være i tråd med behov og krav fra TINE Råvares kunder. Regelverket skal gi TINEs melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for forbedrende tiltak.

Ny premiering for særdeles god mjølk

Fra 1. januar 2017 innføres det en ny premiering for medlemmer som har klart «plakettkravene» sammenhengende i 25 år. Samtidig endres reglene slik at det er medlemmene i TINE som premieres, og det gir mulighet for å få med seg premieringen når en flytter produksjonen mellom bruk.

TINE

Melding fra TINE som SMS

Kvalitetsresultater og andre meldinger fra TINE kan sendes som SMS til din mobiltelefon. Tjenesten er gratis og kommer i tillegg til utskrift på tankbilkvitteringen. Ved å benytte tjenesten vil tilbakemelding om melkas kvalitet komme straks melkeprøven er analysert. Tjenesten er spesielt nyttig for samdrifter og fellesbeiter da flere telefonnummer kan knyttes til samme produsentnummer. TINE ønsker at alle melkeprodusenter som har mobiltelefon melder seg på tjenesten.

TINE

Kvalitetsregler for 2015 og 2016

TINEs regelverk om bedømmelse og betaling av melk etter kvalitet ved levering til TINE Råvare: Regelverket fra 2015 gjelder også for 2016. Eneste endring er at satsen for fettbetaling (ku) endres pr. 1.4.2016 (se pkt 8 i reglene).

TINE

Regler for gårdsvei, mjølkerom og fjøs

Formålet med reglene er å sikre at produksjonsforholdene hos TINEs mjølkeprodusenter bidrar til at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd. Reglene skal sikre TINEs omdømme i forhold til produksjonsforholdene på gården. Reglene skal også ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved henting av mjølk eller utførelse av andre oppgaver på gården.

TINE

Gebyr for produsentavregning på papir

Fra og med avregningen for januar 2016 innføres et gebyr på kr 30,- pr. produsentavregning som sendes ut på papir. Gebyret trekkes i avregningen. (Gebyr for avregnings-kopi vil fortsatt være kr 50,-.). Vi oppfordrer derfor om å registrere avregning på epost helt gratis. Les hvordan du gjør det.

TINE

Merpris for økologisk melk

Debio-godkjent melkeprodusent som har leveranseavtale med TINE, gis et pristillegg på kr 0,65 pr. liter melk (endret fra kr 0,75 pr 1.1.2014).

TINE

Lån fra TINE SA opphører fra 1.4.2015

TINEs Konsernstyre har i møte den 11. februar 2015 vedtatt at ordningen med utbetaling av "Lån fra TINE SA" opphører fra 1.4.2015. Lån utbetalt i 2015 motregnes årsoppgjøret for 2015 (etterbetaling) fra TINE Industri som utbetales i avregningen for april 2016.

Regelverket for kvalitetsbetaling

Konsernstyret har behandlet TINEs kvalitetsbetalingsregelverk for 2015 på nytt, og besluttet endringer i forhold til regelverket som ble vedtatt i november i 2014.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter