Meny

Økt basispris i tredje kvartal – en oversikt over melkeprisen

I mai vedtok styret å stimulere til økt produksjon av kumelk i tredje kvartal. Derfor øker basisprisen med 20 øre per liter i den såkalte sommerdumpa. Her finner du en oversikt over prisdifferensieringa måned for måned sammen med prissonene «Landet» og «Fjord og Fjell».

TINE trenger mer melk, særlig i tredje kvartal. Behovet skyldes økt etterspørsel og at det selges mer meieriprodukter i Norge. Etter TINEs anbefaling vedtok Landbruks- og matdepartementet tidligere i juni å øke forholdstallet til 1,05 på bakgrunn av dette.

Øker i tredje- og reduserer i fjerde kvartal

For å stimulere til økt produksjon, legges det til et ekstra sesongtillegg på basisprisen i tredje kvartal 2020 med 20 øre per liter, mens basisprisen i fjerde kvartal reduseres med tilnærmet 17 øre. Trekket vil være avhengig av hvor mye melk som kommer inn i tredje og fjerde kvartal. Sesongtillegget vil vises på en egen linje i avregningen.

Tabellen viser forskjellen fra måned til måned.

Prisdifferensiering 1. juli 2020

Figuren viser oppdatert differensiering for andre halvår 2020

Figur prisdifferensiering

Les også: flere planlegger å levere mer melk i sommer

Fullstendig oversikt over melkeprisliste gjeldende fra 1. juli finner du her

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås