Meny

Økt basispris i tredje kvartal – en oversikt over melkeprisen

I mai vedtok styret å stimulere til økt produksjon av kumelk i tredje kvartal. Derfor øker basisprisen med 20 øre per liter i den såkalte sommerdumpa. Her finner du en oversikt over prisdifferensieringa måned for måned sammen med prissonene «Landet» og «Fjord og Fjell».

TINE

Melkeprisens oppbygning

TINEs overordnede mål er over tid å gi eierne en best mulig melkepris. Om melkeprisen står det nærmere presisert i § 7 i vedtektene til TINE: «TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik melkepris for melk med samme kvalitet».

TINE

Gebyr for avregningskopi

TINE tar gebyr for kopi av produsentavregningen. Vi anbefaler at alle produsenter som har mulighet for det, velger å få sin produsentavregning tilsendt som vedlegg til e-post i stedet for pr. post.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås