Meny

Hva er samvirke?

I et samvirke er målet å oppnå resultater gjennom virksomheten som foretaket driver. Eierne får ta del i overskuddet i samvirkeforetaket gjennom omsetningen med foretaket, ikke gjennom avkastning på innskutt kapital

Klikk her for å laste ned webinar om samvirke (obs; fungerer bare i windows)

 

Klikk deg igjennom slidene under å få innsikt om landbrukssamvirke.

 

 

Hvorfor velge samvirke?

Samvirke kan ha forskjellig betydning for hver og en av oss. Hvorfor skal jeg som melkeprodusent være eier av et samvirke? Her er noen grunner.

  • Jeg er sikret trygg og forutsigbar avsetning av min råvare.
  • TINE-samvirket sikrer meg høyest mulig råvarepris.
  • Jeg får ta del i verdiskapningen når råvaren foredles.
  • Jeg sikrer meg kraft og påvirkning videre i verdikjeden fra «bås til bord».
  • Jeg får tilgang på kompetanse innen fôring, økonomi, teknikk, helse, melkekvalitet og avl.
  • Jeg får ta del i faglige og sosiale miljø i produsentlaget.

 

Hvorfor velger noen samvirke og noen ikke?

 

  

Samvirke i verden 

"Cooperatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility."
-Ban Ki-moon, FNs generalsekretær

 

I mange deler av verden bidrar arbeider- og landbrukssamvirker til å bedre medlemmenes livssituasjon. Fordi samvirkene er eid og styrt av medlemmene blir verdiskapingen fordelt lokalt og regionalt og gir grunnlag for lokalbasert økonomisk utvikling. 

Ta en titt på filmen.

 

 

 

Samvirke er ikke spesielt for Norge eller Norden. Mer enn 1 milliard medlemmer er organisert i ca 750.000 samvirkeforetak verden over. Over 100 millioner er ansatt i disse foretakene.  I Norge er det over 4000 ulike samvirkeforetak. Landbrukssamvirket er noen av disse. Landbrukssamvirket i Norge står alene for en omsetning på over 75 milliarder kroner, har 50.000 medlemmer og 16.000 ansatte.

Visste du at...     

 I USA er 4 av 10 medlemmer av et samvirkeforetak. Store energiselskaper er organisert som samvirker

-      I Storbritannia er det største uavhengige reisebyrå et samvirkeforetak

-      Samvirkeforetaket Crèdit Agricole er en av de største finansgruppene i Frankrike

-      I Danmark har forbrukersamvirke en markedsandel på 37% av dagligvarehandelen

-      I Belgia har apotek organisert seg som samvirkeforetak med en markedsandel på 19,5%

-      I Japan er 1 av 3 familier medlem av et samvirkeforetak

-      I Colombia skaffer samvirkeforetak helsetjenester til 25% av befolkningen

-      I Brasil eksporterer samvirkeforetak i landbruket for over 1 milliard USD i året

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,26%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter