Meny

TINE Gruppebesøk

TINE Gruppebesøk er en del av TINEs fellesfinansierte tilbud, og er en faglig møteplass for 5-10 produsenter.

TINE Gruppebesøk skal være en møteplass for faglig utvikling, og inneholder et eller flere fagtema. Innholdet skal være faglig og rådgivende, med høy grad av nytte og relevans.

Hensikten med TINE Gruppebesøk er å skape diskusjon, utveksling av erfaringer, tanker og kunnskap.

Aktuelle fagtema for et gruppebesøk er alt innenfor TINE Rådgiving sine fagområder. Hvilke fagtema som tilbys, avgjøres etter innspill gitt av produsentene via nøkkelrådgiver, eller av distriktssjef og nøkkelrådgiver i samråd.

Meld deg på TINE Gruppebesøk når du får tilbud – mye å hente fra flere kloke hoder!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,21

Snitt fettprosent kumelk august

4,25%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter