Meny

Medlemsfordeler - Dette oppnår du som TINE-medlem

Den største medlemsfordelen er at TINE er din bedrift. Eierskap, markedstilgang og høyest mulig melkepris gjennom foredlingsgevinst. I tillegg oppnår du en rekke medlemsfordeler

Samvirke = Eierskap, markedstilgang og din del av verdiskapningen

TINE er din egen bedrift. TINE er ditt redskap for å sikre deg markedstilgang. Sammen med andre melkeprodusenter. Da slipper du å ringe grossisten, kjeden eller kjøpmannen for å selge produksjonen din. Hver gang.

En effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. Det er formålet. Gjennom en god posisjon i markedet oppnås høyest mulig melkepris, og du får en rettferdig andel av verdiskapningen. Les mer

Eierstyring – et lønnsomt fellesskap

Medlemmene gjør TINE til et sterkt og slagkraftig konsern. Sammen er medlemmene grunnlaget for felles markedstilgang og konkurransekraft gjennom TINE. Vi har et eierstyrt demokrati, der medlemmene gjennom sitt eierskap kan påvirke beslutningene som TINE fatter. Produsentlaget er din nærmeste kontakt. Les mer om eierorganisasjonen her

Markedsreguleringsansvar

Markedsregulering handler om at TINE Råvare er pålagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melkeråvare i Norge. Nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket. 

Er du ny? sjekk startpakken!

TINE har plass for alle! Leverer du kumelk, geitemelk, økologisk melk eller driver med småskala står en plass åpen for deg i TINE.  20 øre i pristillegg og 10 timer gratis rådgiving det første året er smakebiter fra godteposen for nye medlemmer.

Melkepris – den viktigste medlemsfordelen?

Pengene er vanligvis på konto den 10. hver måned. TINE garanterer for sikkert oppgjør til en forventet pris. Dette er en av fordelene ved å være medlem og eier av en samvirkebedrift.   

Når uvær stopper melkehentinga

Da trår fellesskapet til! Melk som ikke kan leveres til TINE på grunn av uvær, stengte veier, innstilte ferger og lignende blir erstattet. En kollektiv sikkerhet - når uhellet rammer. TINE Produsentavregning beregner erstatningsmengden. 

Økologisk merpris

Etterspørselen etter økologiske meieriprodukter og andre matvarer øker. For å sikre råstofftilgangen har TINE inngått avtale med enkelt-produsenter om leveranse av økologisk melk. Disse får en merpris for melka. Kontakt din rådgiver og avklar hvorvidt du er i et område hvor markedssituasjonen tillater at nye avtaler kan tegnes.

Rådgiving og Fjøsrunde

Som medlem i TINE får du tilgang til et bredt tilbud av rådgiving innen melkeproduksjon. Vi har spisskompetanse innen bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, helse, avl og bygg. Alle får et besøk i året av en rådgiver. Les mer.

Husdyrkontrollen – vårt arvesølv

En korrekt gjennomført Ku- / Geitkontroll gir deg mulighet til å ta de riktige beslutningene i den daglige drifta. Den gir også et solid grunnlag for TINEs faglige rådgiving. Husdyrkontrollen er også en forutsetning for at Geno gjennomfører et avlsarbeid i verdensklasse. Nok et Kinderegg.

Reglene for husdyrkontrollen finner du her.

Dyras ve og vel – dine valg gjør en forskjell 

God kvalitet og et profesjonelt kvalitetsarbeid er selve grunnpilaren for TINE sine produkter. Ved hjelp av god dyrevelferd, kombinert med avlsarbeid, riktig fôring og gode produksjonsforhold, legges grunnlaget for TINEs kvalitetsprodukter. Dette gjør at vi kanskje har verdens fineste melk!

TINE holder gårdstank

TINE holder gardstank for alle sine medlemmer. TINE Gårdstankservice er ansvarlig for all service og vedlikehold på TINEs gårdstanker. TINE Gårdstankservice får du tak i på telefon 51371500. Gårdstankservice har ordinær åpningstid på hverdager fra 07:30 til 15:00. Fra 15:00 til 20:00 på hverdager og i helger går tjenesten over til en «vaktordning»(samme nr). Vakttelefonen er i tillegg åpen fra 08:00 til 10:00 lørdager, søndager og bevegelige helligdager. Les mer her

Har du sikret deg en god driftskreditt?

Takket være ditt eierskap i TINE og andre samvirker, har du tilgang på driftskreditt til gode betingelser. Du kan få kredittramme på 40% av din omsetning i samvirkeorganisasjonene uten annen sikkerhet enn framtidige leveranser Les mer om ordningen her. På rentebors.no finner du også hvilken bank som tilbyr den beste driftskredittrenta

Reisebestillinger gjennom Berg-Hansen

TINE har avtale med Berg-Hansen for ansatte på reise. Nå er tjenesten også tilgjengelig for TINEs medlemmer til private reiser. Les mer

Tips, råd eller klager

Vi tar gjerne imot tips og råd om hvordan vi kan forbedre oss. Kontakt medlemssenteret på telefon 51 37 15 00 eller send mail til medlem@tine.no dersom du har innspill. 

Av og til er du som melkeprodusentene uenig i resultater av kvalitetsprøver, eller misfornøyd med andre tjenester levert av TINE. Da har du mulighet til å fremsette en klage. Klagen må være skriftlig.Les mer her

TINE Gruppemøte

TINE Gruppemøte er en del av TINEs fellesfinansierte tilbud, og er en faglig møteplass for 5-10 produsenter.

Les mer

Medlemsfordeler - Dette oppnår du som TINE-medlem

Den største medlemsfordelen er at TINE er din bedrift. Eierskap, markedstilgang og høyest mulig melkepris gjennom foredlingsgevinst. I tillegg oppnår du en rekke medlemsfordeler

Les mer

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås