Meny

CO2 kjøler ned melka på gården

John Solberg (t.v.) i TINE Gårdstankservice, Atle Monsås i Skala som har produsert tanken, og gårdbruker Rune Ranøien. Alle er spente på hvordan tanken kommer til å fungere.(Foto:Øystein Syrstad)
John Solberg (t.v.) i TINE Gårdstankservice, Atle Monsås i Skala som har produsert tanken, og gårdbruker Rune Ranøien. Alle er spente på hvordan tanken kommer til å fungere.(Foto:Øystein Syrstad)

TINE setter nå i gang et pilotprosjekt med CO2 som kjølemedium på gårdstanker. Første gårdstank i Norge er tatt i bruk hos Nina og Rune Ranøien i Orkdal. Om prosjektet blir vellykket, snakker vi om store miljøgevinster.

Hovedhensikten med pilot-prosjektet er å finne gode og driftssikre løsninger for CO2 som kjølemedium på gårdstank. I dag har TINE ca. 10.000 gårdstanker med kjølemedium R134a. En kg R134a sluppet ut i atmosfæren har en klimagasseffekt tilsvarende 1300 kg CO2. Å bytte til CO2 gir dermed en stor miljøgevinst.
-Det forventes at EU i årene fremover vil fortsette utfasingen av miljøskadelige kjølemedium, og TINE ønsker å være i forkant når dette skjer, sier leder av TINE Gårdstankservice, John Solberg.

 Dobbel miljøgevinst
Testing av CO2 som kjølemedium på gårdstank viser at CO2 genererer mye overskuddsvarme som kan brukes på gården. Vi snakker her om to miljøeffekter, både av direkte klimagassutslipp fra gårdstanken ved lekkasje, og varmegjenvinning på gården.
Strømforbruket ved å kjøle ned melk på gårdstank er grovt sett 40 kWh pr. døgn. Det betyr 400.000 kWh for å kjøle ned melka på 10.000 gårder. Det anslås at med en besetning på 17 kyr dekkes behovet for oppvarming av vann til vask av melkeanlegg og gårdstanken. Med en besetning på 32 kyr dekkes i tillegg behovet for oppvarmet drikkevann til kyrne.
Kjøling av 1000 liter melk, gir 500 liter varmtvann på 85 grader.

Rune Ranøien Co2 tank
Rune Ranøien fyller opp smaksprøver av iskald, fersk melk. (Foto:Øystein Syrstad)

Høste erfaringer
-Det blir viktig å vinne erfaring med ulike måter å benytte overskuddsvarmen på gården, foruten å skaffe seg erfaring med CO2 som kjølemedium, forteller John Solberg.

I høst planlegges det å montere sju nye gårdstanker i Norge, og noen flere i første halvår 2016. Underveis må vi høste erfaringer og bygge kompetanse før en eventuell beslutning om «full utrulling».

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås