Meny

Bestilling av gårdstank online

Alf Ivar Løge
Alf Ivar Løge

TINE Gårdstankservice er i endring. Nå er vi gang med elektronisk bestilling av gårdstank. Dette gjelder både ved nybygg og ved endring av tankstørrelse.

TINE Gårdstankservice ønsker tidlig å fange opp planer om utbygging hos melkeprodusentene, slik at hensynet til gårdstank og utforming av melkerom kommer tidlig inn i byggeprosessen.

- Vi har opplevd at gårdstanken ikke går inn gjennom døra. Dette er dumt for alle parter. Vi ønsker å komme tidlig inn i byggeprosessen når det gjelder melkerommets utforming og ventilasjon. Det er viktig å ta med uteområdet slik at tankbil har god plass, og helst mulighet til rundkjøring slik at en unngår rygging. Det skal legges til rette slik at lengden på tømmeslangen ikke må være lengre enn seks meter der det bygges nytt. Derfor er også oppstillingsplass for tankbil viktig å ta hensyn til, sier serviceleder Alf-Ivar Løge.

Døråpninga er selvsagt viktig, man bør være sikker på at åpningen er høy og bred nok til at tanken går inn. Det er viktig at tanken går rett inn og ikke må snus på vei inn i melkerommet, da det som regel ikke går på grunn av bredden på rommet.

- Det er også viktig med tilstrekkelig plass rundt gårdstanken og godt lys slik at tekniker kan utføre nødvendig service, sier Løge.

Fyll ut og send inn skjema

TINE Gårdstankservice har nå laget et bestillingskjema du kan sende inn fra medlemssida. Her fyller du inn aktuelle opplysninger.

- Her må blant annet måla på melkerommet fylles inn. Vi er ikke bare interessert i dagens melkeproduksjon, men også fremtidig produksjon. Planer om utvidelse har betydning for hvilken tank vi velger. Her må vi tenke framover, sier servicelederen.

Trykk her for å komme til skjema.

Dette skjemaet vil til en hver tid ligge under fanen Medlem, og Gårdstank

Bestilling av gårdstank

Lik og systematisk behandling av opplysninger

Skjemaene blir behandlet av servicesenteret, men den lokale gårdstankteknikeren holdes løpende orientert. Om det er det minste tvil om noe drar den lokale teknikeren ut på befaring.

- På denne måten får vi inn de opplysningene vi trenger. I løpet av en uke vil vi kontakte bonden og gå igjennom skjemaet. Dette for å sikre at alle opplysninger stemmer og at riktig tankstørrelse blir valgt.

Gårdstankdatabase

TINE Gårdstankservice har god oversikt over disponible tanker på lager.

- Det er viktig at vi kjapt kan sjekke om vi har den riktige tanken på lager før vi eventuelt bestiller ny. Det tar tre måneder fra bestilling av ny tank til levering. Dette gjør det ekstra viktig at man er tidlig ute med å bestille ny tank.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås