Meny

Gårdstank

De fleste gårdstankene eies av TINE. TINE Gårdstankservice har ansvar for service og vedlikehold.

 

Viktige forhold vedrørende gårdstanken

Følg daglig med på at gårdstanken fungerer som den skal. Temperaturen skal kontrolleres minimum to ganger daglig. Meld fra straks det oppdages feil, da dette er viktig for å opprettholde kvaliteten på melka. Tidspunkt for innmelding av feil er også viktig for eventuell erstatning av melk som ikke kan leveres på grunn av gårdstanksvikt.

Vær spesielt oppmerksom når melkemengden øker. Er tanken stor nok? Ved tvil tas det kontakt med Gårdstankservice.

Når det gjelder tankbytte kan det være opp til 3 mnd. leveringstid ved bestilling av tank i enkelte størrelser. Ved større endringer hvor det blir behov for fabrikkny tank kan det være nødvendig med bestilling 6 mnd. på forhånd.

Når det nærmer seg sommer og varmere vær er det viktig å sjekke at kondensatoren («radiatoren») er rein for å få en rask nedkjølingshastighet på melka. Det vil også føre til at kompressoren bruker mindre strøm. Dette gjøres ved at en stopper tanken. Spyl rillene på kondensatoren (radiatoren) med lunkent vann til rillene blir rene. NB! IKKE bruk høytrykksspyler da dette kan skade kondensatoren. La vannet renne av i noen minutter før en starter tanken igjen. Unngå å spyle direkte på elektriske koblingsbokser o.l.

For de som flytter på sæter eller sommersamdrift er det viktig å prøvekjøre tanken i god tid før oppstart slik at eventuelle feil kan meldes til Gårdstankservice før tanken skal brukes. Dette gjøres enklest ved å fylle vann til det dekker rørerbladet. Slå på tanken og sjekk at nedkjølingen til utslag termostat går som normalt. Kontroller at det ikke er ulyder eller andre avvik. I tillegg bør en spyle kondensator (radiator) som beskrevet ovenfor.

Auka mjølkeproduksjon krev større gardstank

Mange mjølkeprodusentar utvidar produksjonen med kvotekjøp og kvoteleige. Ofte resulterer slik utviding i behov for større mjølketank.

Les mer

Gårdstank

De fleste gårdstankene eies av TINE. TINE Gårdstankservice har ansvar for service og vedlikehold.

Les mer

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås