Meny

Sentral valgkomité

TINE SA har en sentral valgkomité på åtte medlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, som velges av årsmøtet.

Les mer om valgkomiteen i TINE SA sine vedtekter

Klikk her for å nominere en kandidat til tillitverv i TINE

 

Oversikt over sentral valgkomité med kontaktinformasjon 

Navn

Område

E-post

Hjem tlf

Mob

Leif Andreas Kvitvang, leder

Midt

leif-kvi@online.no

74143235

90041419

Kari Borghild Løstegaard, nestleder Øst

kh.loest@gmail.com

 32077171 41500555
Kjell Helland Sørvest

khelland@online.no

  92419908
Anne Lise Kindingstad Sørvest

alkind@lyse.net

51712544 97422906
Steinar Grimsrud Øst

steinar.grimsrud@gmail.com

61274243 91186137
Lisbeth Norbye Midt lisebeth.norbye@gmail.com

73818685

91787137
Reidar Berge Sørvest

berge.reidar@online.no

  91558488
Bodil Lundbakk Nord

bodil-lu@online.no

75649128 95744821
Bodil Mannsverk, 1. vara Nord

bmannsverk@hotmail.com

78433772 95240817
Mikael Wøien, 2.vara Øst

mikael-woien@hotmail.no

 61331626  92024463
Anita Marø, 3.vara Midt

anita-ma@nline.no

 

 92226953

Sentral Valgkomite 2016

Fra venstre i første rekke; Reidar Berge, Anne Lise Kindingstad, Kari Borghild Løstergaard, Bodil Lundbakk, Lisbeth Norbye

Fra venstre i andre rekke: Leif Andreas Kvitvang, Steinar Grimsrud, Kjell Helland 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,91

Snitt fettprosent kumelk mars

4,29%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter