Meny

Sentral valgkomité

TINE SA har en sentral valgkomité på åtte medlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, som velges av årsmøtet.

Les mer om valgkomiteen i TINE SA sine vedtekter

Klikk her for å nominere en kandidat til tillitverv i TINE

 

Oversikt over sentral valgkomité med kontaktinformasjon 

 

Navn

Område

E-post

Hjem tlf

Mob

Leif Andreas Kvitvang, leder

Midt

leif-kvi@online.no

74143235

90041419

Reidar Berge, nestleder

Sørvest

berge.reidar@online.no

 

91558488

Kari Borghild Løstegaard

Øst

kh.loest@gmail.com

32077171

41500555

Bodil Mannsverk

Nord

bmannsverk@hotmail.com

78433772

95240817

Barbro Braastad

Øst

ba-braa@online.no

 

95077905

Lisbeth Norbye

Midt

lisebeth.norbye@gmail.com

73818685

91787137

Ola Andreas Byrkjedal

Sørvest

ol-an-by@onine.no

 

92026833

Weinche Irene Kristiansen

Nord

wk.holm@gmail.com

 

99235042

Torill Nina Midtkandal, 1.vara

Sørvest

gomidt@start.no

 

90195018

Mikael Wøien, 2.vara

Øst

mikael-woien@hotmail.no

 61331626

92024463

Anita Marø, 3.vara

Midt

anita-ma@nline.no

 

92226953

Sentral valgkomite

Fra venstre:

Lisbeth Norbye, Reidar Berge(nestleder), Leif Andreas Kvitvang (leder). Wenche Irene Kristiansen, Ola Andreas Byrkedal, Kari Borghild Løstegaard, Bodil Mannsverk, Barbro Braastad.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk april

4,30%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter