Meny

Samvirke sikrer tilgang til markedet og kraft i verdikjeden

For mange år siden gikk melkeprodusenter sammen for å omsette sin råvare. Igjennom årtier har norske melkebønder bygd TINE-samvirket stein for stein for å sikre sine avsetningsmuligheter. Resultatet er ett av Norges sterkeste merkevarer.

Norske forbrukere mener at TINE er Norges mest bærekraftige merkevare. Det viser Skandinavias største forbrukerundersøkelse om bærekraftige merkevarer.  Dette er ett av resultatene som TINEs melkeprodusenter og eiere har oppnådd med å tenke langsiktig og investere i en effektiv industri. Tilgangen til markedet er avgjørende for at TINE-samvirke skal oppfylle sitt formål. Det kommer ikke av seg selv. Konkurransen i melkemarkedet er sterkere enn noen gang.

Importerte meierivarer utgjorde 1,4 milliarder i fjor.  Det at osteimporten økte 8% fra året før viser hvor viktig det er å sikre effektivitet og kraft i hele verdikjeden. Det er nok av virksomheter som ønsker en større del av verdikjeden. Derfor er helt nødvendig med et sterkt TINE-samvirke med et langsiktig eierperspektiv for nettopp å kunne tilbakeføre overskuddet av verdiskapingen tilbake til deg som eier og melkebonde i TINE.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås