Meny

Delta aktivt i produsentlagets faglige og sosiale aktiviteter

Litt forenklet er et samvirke en bedrift satt sammen av flere personer med hensikt å dekke felles behov. Ofte er behovene felles økonomisk interesse, men også er sosiale og kulturelle behov.

Medlemsundersøkelsen har over flere år vist at det å være en del av et fellesskap er en av de store fordelene med å være eier i TINE. En god melkepris og etterbetaling er selvsagt viktig, men tilhørighet påvirker tilfredsheten til TINE. Aktive produsentlag er ett av verktøyene for tilhørigheten.

Er du ny i «gamet» eller har behov for et større nettverk, anbefaler vi å delta i produsentlagets aktiviteter. Det kan være lønnsomt i drifta.  Er det tema eller aktiviteter du savner? Gi innspill til ditt arbeidsutvalg. Vi oppfordrer også alle arbeidsutvalg til å rette litt ekstra oppmerksomhet til unge eller nye i produsentlaget. Det er viktig for samvirket TINE.

 

Fellesskap – sammen med andre

En måte flere produsentlag har for å styrke fellesskapet er å ha en markering i skille mellom våronn og slåttonn. Da tennes grillen og mange produsenter møtes til en trivselskveld der rammen er mye god mat, litt organisasjons/fagstoff, men mest av alt -  en bekreftelse på at vi er fornøyd med det vi har fått til så langt! Mange velger som lagene i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal – de slår seg sammen med Nortura og inviterer til grillkveld med grillmat fra Nortura og desserter fra TINE. På grillkveld i Stjørdal møttes storfe og småfeprodusenter fra to gamle fylker rundt grillen, og erfarte nok en gang – mye er ulikt men felleskap og utfordringer – det eier vi sammen!

Grillkveld i produsentlag

 

Gutta i røyken – fv Trond Hodne, TINE, Odd Erik Rødde, Nortura og Lars Einar Berg, TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås