Meny

Best mulig resultat av din melkeproduksjon

«Et samvirke som jobber for du som eier får best mulig resultat av din melkeproduksjon». Hva menes med det?

Jobber for høyest mulig melkepris

I formålsparagrafen til TINE står det at «TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon». Du eier TINE. Ved å stå sammen med de andre eierne, gir du TINE muligheten til å ha en sterk markedsposisjon og jobbe for en høy melkepris i markedet.

Rådgiving for å styrke økonomien på egen gård 

TINE har flere gode rådgivingstilbud som er med på å styrke økonomien på din gård. Godt skolerte rådgivere innen fagområdet melkeproduksjon, tilbyr et skreddersydd tilbud tilpasset ditt behov. Rådgiving og bistand tilbys innen fôring og økologi, melkekvalitet og melkingsutstyr, helse og fruktbarhet, fjøs og fjøsbygging, avl, driftsledelse og økonomi, lean og husdyrkontrollen.

Sikre styring igjennom medlemsorganisasjon

TINE har en sterk og slagkraftig medlemsorganisasjon, der du om eier og medlem kan være med å påvirke beslutningene som TINE fatter.  Beslutninger som i neste omgang er avgjørende for sikre økonomien på din gård. Gjennom aktiv deltakelse i faglige og sosiale tilbud i ditt nærmeste produsentlag får du også verdifullt påfyll for å sikre drifta på egen gård.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås