Meny

Samvirke = Eierskap

- TINE bilen kommer. Hver gang

«TINE er din egen bedrift»

«TINE er ditt redskap for å sikre deg markedstilgang».

«TINE sørger for at du får din rettferdige andel av verdiskapningen – også av foredlingsgevinsten!» 

«TINE skal være en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis»

Verdikjeden fellesbilde

Medlemsskapet i TINE gir deg:
  • En trygg og forutsigbar avsetning av melka
  • Et samvirke som arbeider for høyest mulig melkepris
  • Tilgang til verdifull kompetanse i alle deler av melkeproduksjonen
  • Et godt faglig og sosialt miljø i produsentlaget
  • En gunstig startpakke som ny bruker
  • Et samvirke som sikrer deg konkurransekraft og påvirkning videre i verdikjeden

-> Ti gode grunner til å være eier i TINE

 

Samvirke = Eierskap

- TINE bilen kommer. Hver gang

Les mer

Samvirke gir tilgang til rådgiving etter ditt behov

Et faglig og sosialt felleskap i produsentlagene er viktig for et godt produsentmiljø. For deg som enkeltmedlem kan en diskusjonspartner være god å ha. TINE Rådgiving som du eier gjennom samvirket TINE, er en slik diskusjonspartner.

Les mer

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås