Meny

Styret ønsker innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Styret i TINE SA
Styret i TINE SA

Målpris, framtidig volum og investeringsvirkemiddel er tema som Styret i TINE ønsker tilbakemelding på foran neste års innspill til jordbruksforhandlingene. Problemstillingene er store og viktige for TINEs eiere.

Derfor ønsker vi innspill, sier styreleder Trond Reierstad

Som markedsregulator har TINE SA et oppdrag med å vurdere målpris forut for jordbruksforhandlingene. I prosessen fram til innspillet blir oversendt faglagene har du to muligheter til å formidle din mening. Enten via arbeidsutvalget i produsentlaget, eller i kommentarfeltet på denne saken.

Styret i TINE legger vekt på å få innspill på avveiningene mellom målpris og volum og på temaet investeringsstøtte. Bakgrunnsinformasjon om disse temaene er samlet i en bildeserie (tall, grafer og stikkord) og en podcast(lydinnspilling).

Pris eller volum

Bortfall av Jarlsbergeksport og import av meieriprodukter utfordrer framtidig norsk melkevolum og mulighet for å oppnå en melkepris som sikrer framtidig utvikling i melkeproduksjon. En utfordring er derfor hvordan norsk melk kan styrke seg i konkurransen mot importerte meierivarer. 

Investeringsstøtte til små og mellomstore bruk

I en undersøkelse svarer 62% av melkeprodusentene at det er behov for vesentlig fornyelse av driftsbygningene på bruket i løpet av de kommende 10 år (AgriAnalyse, 2017). Undersøkelsen viser også at behovet er størst hos de med produksjonsareal fra 100-250 daa. I sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2017 forutsatte styret at en skaper lønnsomhet ved reinvesteringer og fornyelse av driftsapparatet også på små og mellomstore bruk. Utfordringen er hvordan jordbruksavtalen kan legge til rette for lønnsom fornyelse, med særlig vekt på hvordan investeringsvirkemidler kan målrettes mot fornyelse på små og mellomstore bruk.

Trykk for åpne bildeserien: Pris/Volum      Investeringsstøtte

Hør lydinnspilling/podcast ved å trykke på play

 

Kom med innspill også på andre saker

Vi oppfordrer produsentlag og enkeltmedlemmer til å komme med innspill på sakene som er nevnt her og/eller andre aktuelle problemstillinger som er viktig for en framtidig norsk mjølkeproduksjon. Frist for innspill er 15. januar

Spørsmål til diskusjon: 

  1. Hvordan kan konkurransekraften for norsk melk bedres slik at norsk melk og meierivarer vinner andeler mot importerte meierivarer?
  2. Hvordan kan man gjennom jordbruksavtalen legge til rette for lønnsom fornyelse også på små og mellomstore bruk?
  3. Hvordan kan investeringsvirkemidler målrettes mot fornyelse på små og mellomstore bruk?​

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter