Meny

Si din mening om nytt regelverk for kvalitetsbetaling

TINE Råvare har laget et forslag til nytt regelverk for kvalitetsbetaling av ku- og geitemelk. Forslaget sendes nå ut på høring til produsentlagene i TINE, med svarfrist 1. juni.

Høringsnotatet sendes på epost til alle produsentlag. Det er også mulig for enkeltprodusenter å delta i høringen, ved å svare på en questback som du finner her.

Hvorfor bør regelverket endres?

Ved å endre regelverket mener TINE Råvare det blir bedre sammenheng mellom betalinga for melka og den faktiske kvaliteten som blir levert.
Videre vil man unngå store sprang i avregningsverdi for produsenten. Sist, men ikke minst, sikre meieriene best mulig råstoff som grunnlag for å utvikle produkter og styrke TINEs konkurransekraft.

Gjennomsnittlig utbetalingspris til bonde endres ikke

​Gjennomsnittlige melkepris til bonde blir ikke endret som følge av forslaget.
Det er nøyaktig like mye penger å betale ut for levert melk enten man velger det ene eller det andre avregningsregelverket. Det betyr at dersom kvalitetstilleggene økes, reduseres basispris. Tilsvarende økes basisprisen om utbetaling for kvalitet reduseres.

Hva foreslås av endringer?

Hver kvalitetsparameter (bakterier, frie fettsyrer, sporer og celler) avregnes hver for seg etter en glidende/kontinuerlig skala. Dette er samme prinsipp som vi i dag har for tørrstoffbetalinga.​

En trinnløs/glidende avregningsskala gjør det lønnsomt og motiverende med kontinuerlig forbedring. Det er alltid noe å strekke seg etter.

Glidende skala
Å avregne kvalitetsparametere hver for seg gir en mer direkte sammenheng mellom levert kvalitet og oppgjør, på samme måte som fett- og proteinbetalinga foregår i dag.

Det legges opp til at månedens avregning baseres på månedens leveranser. Dette forutsetter høyere analysehyppighet og redusert prøvetap/analysetap enn i dag. 

Hva er ikke med i høringen?

Regler for særdeles god melk (plaketter) er ikke en del av kvalitetsregelverket. Reglene vil bli tilpasset nye kvalitetsbetalingsregler når de foreligger.​
​Det er ikke foreslått endring i fett- og proteinbetalinga i denne omgang.​
​Målprisbestemmelser og representantvare er ikke en del av kvalitetsregelverket. Dette avgjøres i jordbruksforhandlingene og eventuelle innspill må tas i tilknytning til den innspillsrunden.

Alle foreslåtte endringer sammenlignet med dagens regelverk, finner du i høringsnotatet

Hva skjer videre?

Etter at høringsrunden er ferdig, er planen at styret foretar en foreløpig behandling i oktober 2019. Endelig forslag programmeres og testes i 2020 parallelt med dagens avregningsregler.  Høsten 2020 skal testperioden evalueres, før styret eventuelt fatter endelig vedtak, med ikrafttredelse1. januar 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås