Meny

Gi innspill til jordbruksforhandlingene i 2020

I forkant av jordbruksforhandlingene gir TINE sitt innspill til faglagene. Som markedsregulator gir TINE en vurdering av markedsforholdene og et innspill på målprisen for melk. Produsentlag og enkeltmedlemmer inviteres til å komme innspill før styrets behandling.

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og  Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. TINE er ikke en del av forhandlingene men gir innspill til faglagene basert på behov i melkeproduksjonen, kunnskap om markedet og innsikt i rammebetingelser innenfor produksjon og foredling.

For å styrke grunnlaget og forankre utfordringene på disse områdene inviterer styret enkeltmedlemmer og produsentlag til å komme med innspill. Medlemmer og tillitsvalgte oppfordres også til å eventuelt gi innspill gjennom sine lokale faglag.

Gi innspill via produsentlaget eller som enkeltmedlem 

Invitasjon er sendt i egen mail til produsentlagene. Medlemmer kan gi innspill via lenken under, eller gjennom sitt produsentlag. Frist for innspill er 24. januar.

Bakgrunnsinformasjon og spørsmål til diskusjon finner du klikke deg igjennom bildene ved å trykke her

Trykk her for å gi ditt innspill til TINE

Invitasjon til produsentlagene med skjema for utfylling er sendt i egen mail til arbeidsutvalgene

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås