Meny

Foreslå en kandidat til tillitsverv i TINE

Har du forslag på en melkeprodusent som du tror kan gjøre en god innsats for TINE?

Vi ønsker innspill på kandidater til arbeidsutvalget i produsentlaget, i rådet, i kontrollkomiteen, i sentral valgkomite og i konsernstyret. Kandidaten kan du nominere enkelt via lenken under:

Trykk her for å nominer en kandidat til tillitsverv i TINE

 

 

 

God eierstyring

Samvirkeorganisasjonen TINE er eid og styrt av norske melkeprodusenter. Som melkeprodusenter og medlemmer i TINE har vi valgt tillitsvalgte til å representere oss på ulike nivå i organisasjone. Dette er tillitsvalgte som kommer fra små og store bruk med ulike driftsformer. Det er tillitsvalgte i ulik alder. Det er kvinner og menn med ulik bakgrunn og kompetanse. Alle har de ett felles mål – ønske om å få et sterkt og slagkraftig TINE med god eierstyring.

Trykk her for å nominer en kandidat til tillitsverv i TINE

Alle kan komme med forslag

Valgkomitearbeid er å finne kandidater som kan representere TINE og være tillitsvalgte på ulike nivå i vår eierorganisasjon.  Noen forslag får vi som valgkomite i direkte kontakt med enkeltmedlemmer. Andre forslag kommer gjennom møter der valgkomiteene ser og erfarer mulige kandidater til ulike verv. Men ikke alle ser vi. Her har du som melkeprodusent en jobb å gjøre. Vi har laget en link her på medlem.tine.no der ALLE melkeprodusentene i TINE fritt kan komme med forslag. Gå inn på linken og nominer kandidaten du også!

All informasjonen vi får blir behandlet konfidensielt. Forslag på kandidater blir enten oversendt til den lokale valgkomiteen i aktuelt produsentlag eller så blir forslagene lagt fram for sentral valgkomite.

På forhånd takk for ditt forslag!

Med hilsen

Bodil Mannsverk - leder i Sentral valgkomite.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås