Meny

Eierstyring - et lønnsomt fellesskap

«Bruk din mulighet til å engasjere deg i en av fastlands-Norges største industribedrifter!»

Hvordan når jeg fram?

Medlemsorganisasjonen i TINE er bygd opp med produsentlagene som selve grunnpilaren.

Produsentlaget er møtested for alle melkeprodusentene i TINE. Hvert produsentlag har et valgt Arbeidsutvalg med en leder.

Ønsker du kontakt med en tillitsvalgt -  Trykk her og finn kontaktopplysninger om tillitsvalgte i TINE.

Eieriorganisasjon pr 4 nov 

 

Årsmøtet er det øverste organet i TINE. Utsendinger til årsmøtet velges i årssamlingene i produsentlagene.

Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret. Rådet er sammensatt av 6 eiervalgte medlemmer fra hvert av de 4 eierområdene. I tillegg er de ansatte representert med 2/3 av antall eiervalgte rådsmedlemmer.

Rådsmedlemmene fra et eierområde og minst ett konsernstyremedlem utgjør eierutvalget.

Styret består av 10 eiervalgte og 4 ansattevalgte representanter.

Langsiktighet i samvirke

10 000 melkebønder er garantisten for langsiktig norsk eierskap. Gjennom eierdemokratiet sikrer dere at samvirkebedriften TINE ikke kan kjøpes opp eller flagges ut. Les mer under eierdemokrati. Der finner du også TINEs vedtekter

Valgkomitearbeid består i å finne fram til kandidater som kan representere TINE og være tillitsvalgte på ulike nivå i vår eierorganisasjon. 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås