Meny

TRM Fag- og systemavdelingen Ås

Avdelingen har ansvar for faglig kompetanseutvikling og systematisk kompetanseoverføring til TINEs rådgivere, som skal komme TINE-produsentene til gode. Avdelingen utvikler og forvalter de digitale arbeidsverktøyene som brukes av størsteparten av Norges mjølkeprodusenter.

Avdelingen har ansvar for kompetanseutvikling og systematisk kompetanseoverføring til TINEs rådgivere, som skal komme TINE-produsentene til gode. Avdelingen utvikler og forvalter de digitale arbeidsverktøyene som brukes av størsteparten av Norges mjølkeprodusenter.

Vi har to hovedmålsettinger:

Utvikle og øke fagkompetansen

Vi skal gjøre TINE i stand til å gi de beste mjølkefaglige rådene til produsentene.

Vi har eksperter innen fagene husdyrkontroll, fôring, økologi, økonomi, melkekvalitet, helse, dyrevelferd samt teknikk. Vi skal bidra til å sikre landets mjølkeproduksjon tilpasset markedets behov, samt høy mjølkekvalitet.

Utvikle gode styringssystemer for mjølkeprodusenter

Vi skal bistå mjølkeprodusenter i å forvalte og utvikle egen mjølkeproduksjonen gjennom gode og effektive IT-systemer for besetningsstyring.

Vi utvikler og vedlikeholder de digitale arbeidsverktøyene som brukes av både rådgivere og produsenter, blant annet Mjølkeprognose, Optifôr, Kukontrollen og Geitkontrollen.

Vi har ansvar for funksjonalitet og formidling av nyheter relatert til fag, husdyrkontroll og TINE på nettsidene medlem.tine.no.

Ansvarsområde

TINE Fag- og systemavdelingen har ansvar for:

  • Utvikling av rådgivertjenester til mjølkeprodusent (se også TINE Rådgiving)
  • Utvikling av rådgivingsverktøy
  • Utvikling og drift av Husdyrkontrollen, samt verdens mest komplette storfedatabase
  • TINE Rådgiving og Medlems nettsider: medlem.tine.no
  • Faglig brukerstøtte for rådgivere

 

Leder: Eirik Selmer-Olsen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås