Meny

TINE Råvare

TINE Råvare har ut fra avtalen mellom Staten v/Landbruksdirektoratet og TINE SA, ansvar for all håndtering av melk fra gårdstank til noteringspunkt der melka blir solgt videre til industriaktører. TINE Råvare ivaretar også markedsreguleringen, som innebærer at TINE har plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter og forsyne alle industriaktører som er tilknyttet markedsordningen melk, til ens pris.

I 2004 ble Staten og TINE enige om å etablere TINE Råvare som en egen avdeling, med egen ledelse og eget regnskap. Formålet er å sikre like konkurranseforhold i meieriindustrien. Landbruksdirektoratet (tidligere SLF) fører kontroll med at dette fungerer som avtalt.

TINE Råvare har i følge avtalen ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunkt - som er det sted hvor melka blir solgt videre til industriaktørene (TINE og andre). 

TINE Råvare ivaretar også markedsreguleringen. Det innebærer at TINE har mottaksplikt for all melk fra alle melkeprodusenter i hele landet, uavhengig av hvor mange kyr produsentene har eller hvor de bor. Likeså har TINE plikt til å forsyne industriaktørene som er tilknyttet markedsordningen for melk, med melk til samme pris som TINEs industrivirksomhet betaler.  Forsyningsplikten omfatter også plikten til å forsyne forbrukerne i hele landet med melk og melkeprodukter.  TINE Råvare leverer også melk til aktører utenfor markedsordningen (småskalaproduksjon).

TINE Råvare har ansvaret for å fastsette noteringsprisen som industriaktørene betaler for melken. Noteringsprisen varierer gjennom året avhengig av tilgang på melk, men skal i snitt søkes å ligge opp mot målprisen som er avtalt i jordbruksoppgjøret.  Markedsregulering, opplysningsvirksomhet, pristilskudd til skolemelk, og faglige tiltak rettet mot melkeprodusentene, finansieres av alle landets melkeprodusenter, gjennom omsetningsavgiften de betaler pr. liter melk.

Ansvarsområde

TINE Råvare har ansvar for:

  • Å håndtere melk fra gårdstank til noteringspunkt
  • Ivareta markedsreguleringen

Ansatte

16 (hvorav 12 i avdeling Produsentavregning og Lagerlegging)

Leder

Eivind Kjuus

Kontaktinfo

Telefon: 91 80 72 53

Epost: eivind.kjuus@tine.no

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås