Meny

Snitt fettprosent i kumelk til TINE Råvare

Fettprosenten er beregnet som et veid gjennomsnitt av alle analyser foretatt på all kumelk levert til TINE Råvare i måneden.

Veid gjennomsnitt fremkommer ved at hver enkelt analysert verdi inngår med sin vekt.

Dette betyr at veid fett% beregnes ved at hver % vektes i forhold til mengden på månedsleveransen knyttet til denne %.

Eksempel:
En månedsleveranse på 10.000 liter med 4,1% fett, vil telle dobbelt så mye som en leveranse på 5000 liter med samme %.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås