Meny

TINE Rådgiving

TINE Rådgiving tilbyr rådgivertjenester innen fagområdene fôring, økonomi, driftsledelse, mjølkekvalitet, helse, dyrevelferd og teknikk. Våre rådgivere har bredde- og spisskompetanse innen melkeproduksjon og ivaretar i tillegg deler av medlemsarbeidet i regionene.

Vi tilbyr deg som melkebonde profesjonell rådgiving tilpasset dine behov, for å bidra til å styrke din økonomi. TINE Rådgiving vil være din foretrukne kompetansepartner ved å tilby:

  • Tverrfaglig spisskompetanse i kombinasjon med rådgivere i felt
  • God kundebehandling satt i system med egenutviklet rådgivingsmetodikk
  • De beste analyser og rådgivingsverktøy basert på et unikt og omfattende datamateriale
    (Kukontrollen og Geitkontrollen)

TINE Nøkkelrådgiving®

Som TINE-produsent får du tildelt en nøkkelrådgiver som har god kjennskap til deg og gården din, og som gjennomfører det årlige medlemsbesøket. Nøkkelrådgiveren hjelper deg med å avdekke og konkretisere ønsker og behov, og finne løsninger på hvordan disse kan ivaretas. Han eller hun kobler også inn andre rådgivere i TINE med rett spisskompetanse, og følger opp på leveranse og resultat av tiltak.

Ansvar for fag og system

TINE Rådgiving har også ansvar for å utvikle gode styringssystemer for melkeprodusentene og øke kompetansen hos TINEs rådgivere og produsenter.

Vi utvikler og vedlikeholder de digitale arbeidsverktøyene som både rådgivere og produsenter bruker, blant annet Kukontrollen, Geitkontrollen, Mjølkeprognose og Optifôr. TINE Rådgiving har også ansvar for funksjonalitet og formidling av nyheter relatert til fag, husdyrkontroll og TINE på nettsidene medlem.tine.no, via nyhetsbrev og Facebook.

Ansatte

Totalt 350 ansatte. TINE Rådgiving ledes av respektive Harald Volden, Fag- og systemsjef (39 ansatte) og Heine Bakke, Rådgivingssjef og leder for 11 distriktssjefer med sine rådgivere fordelt over hele landet.

Kontaktinfo

Rådgivingssjef Heine Bakke, heine.bakke@tine.no, tlf. 952 52 347
Fag- og systemsjef Harald Volden, harald.volden@tine.no,
tlf. 911 50 067
Markedssjef Ann Christin Slettvold, ann.christin.slettvold@tine.no,
tlf. 901 99 070
Digital leder/webredaktør Unni P. Christensen, unni.p.christensen@tine.no,
tlf. 916 24 235


Distriktssjefer og rådgivere

Gå til «Finn rådgiver» for å finne distriktssjefer, rådgivere, fagområder og kontaktinfo.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås