Meny

TINE Medlem

TINE Medlem leder TINEs medlemsarbeid og har ansvaret for drift av eierorganisasjonen og eierstyringsprosesser i TINE

TINE Medlem har ansvaret for medlemsarbeid, som medlemskontakt og medlemsordninger. Informasjon og kommunikasjon mot eiere og tillitsvalgte er også en hovedoppgave.  Herunder både gjennomføring, tilrettelegging og koordinering mot andre avdelinger i TINE.

TINE Medlem har ansvaret for administrativ støtte og oppfølging av eierorgana, som konsernstyret, årsmøtet og rådet. Videre valgkomiteer, eierutvalg, produsentlag og andre arenaer for eiertillitsvalgte. Vi har også ansvaret for å koordinere og dels gjennomføre opplæring og utvikling av tillitsvalgte på alle plan.

Ansatte

15

Organisasjonssjef

Gunnar Dalen - 995 00 428  - gunnar.dalen@tine.no

Medlemssjefer i TINE Medlem: 

 

Jarle Teigen - jarle.teigen@tine.no - 90073624 - (Nord for Vestfjorden Hålogoaland, Troms og Finnmark)              

Siri Wangberg - siri.wangberg@tine.no - 90012243 - (Sør for Vestfjorden)               

Aslaug Vevstad Aune - aslaug.vevstad.aune@tine.no - 95252327 (Trøndelag Nord)               

Marit Skjelstad - marit.skjelstad@tine.no - 48270281 (Trøndelag Sør)               

Jenny Helen Velle - jenny.helen.velle@tine.no - 93256733 (Møre og Romsdal)  (I permisjon til 15.06.2019)            

Norunn Ulvedal - norunn.ulvedal@tine.no - 95920029 (Sogn og Fjordane)               

Bjørn Steinar Nesheim - bjorn.steinar.nesheim@tine.no (Hordaland og Ryfylke)               

Knut Schibevåg - knut.schibevag@tine.no - 90618530 (Jæren og Agder)               

Lill-Anett Elgesem - lill.anett.elgesem@tine.no - 48255879 (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)     

Per-Sigve Lien - per-sigve.lien@tine.no - 90772858 (Gudbrandsdalen og Valdres)               

Kari Sofie Østen - kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no - 97507002 (Hedmark og Vestoppland)

Øvrig ansatte i TINE Medlem:

Inge Aspevoll - Spesialrådgiver medlem - inge.aspevoll@tine.no - 99445360

Petter Andreas Astrup Baalsrud - Spesialrådgiver opplæring - petter.baalsrud@tine.no - 90938057

Peder Buskenes - Leder spesialrådgivere og medlemskommunikasjon - peder.buskenes@tine.no - 90975658

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås