Meny

TINE Medlem

TINE Medlem leder TINEs medlemsarbeid og har ansvaret for drift av eierorganisasjonen og eierstyringsprosesser i TINE

TINE Medlem har ansvaret for medlemsarbeid, som medlemskontakt og medlemsordninger. Informasjon og kommunikasjon mot eiere og tillitsvalgte er også en hovedoppgave.  Herunder både gjennomføring, tilrettelegging og koordinering mot andre avdelinger i TINE.

TINE Medlem har ansvaret for administrativ støtte og oppfølging av eierorgana, som konsernstyret, årsmøtet og rådet. Videre valgkomiteer på alle nivå, regionstyre/eierutvalg, produsentlag og andre arenaer for eiertillitsvalgte. Vi har også ansvaret for å koordinere og dels gjennomføre opplæring og utvikling av tillitsvalgte på alle plan.

Ansatte

11

Organisasjonssjef

Eli Reistad

Kontaktinfo

Telefon: 915 11 245

E-post: eli.reistad@tine.no

Postadresse: TINE SA, Postboks 25, 0051 Oslo

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,21

Snitt fettprosent kumelk august

4,25%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter