Meny

TINE Medlem

TINE Medlem leder TINEs medlemsarbeid og har ansvaret for drift av eierorganisasjonen og eierstyringsprosesser i TINE

TINE Medlem har ansvaret for medlemsarbeid, som medlemskontakt og medlemsordninger. Informasjon og kommunikasjon mot eiere og tillitsvalgte er også en hovedoppgave.  Herunder både gjennomføring, tilrettelegging og koordinering mot andre avdelinger i TINE.

TINE Medlem har ansvaret for administrativ støtte og oppfølging av eierorgana, som konsernstyret, årsmøtet og rådet. Videre valgkomiteer, eierutvalg, produsentlag og andre arenaer for eiertillitsvalgte. Vi har også ansvaret for å koordinere og dels gjennomføre opplæring og utvikling av tillitsvalgte på alle plan.

Ansatte

14

Organisasjonssjef

Gunnar Dalen - 995 00 428  - gunnar.dalen@tine.no

Medlemssjefer i TINE Medlem:        

Siri Wangberg - siri.wangberg@tine.no - 90012243 - (Sør for Vestfjorden)               

Aslaug Vevstad Aune - aslaug.vevstad.aune@tine.no - 95252327 (Trøndelag Nord)               

Jenny Helen Velle - jenny.helen.velle@tine.no - 93256733 (Møre og Romsdal)              

Bjørn Steinar Nesheim - bjorn.steinar.nesheim@tine.no (Hordaland, Ryfylke og Jæren)                         

Lill-Anett Elgesem - lill.anett.elgesem@tine.no - 48255879           

Kari Sofie Østen - kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no - 97507002 

Øvrig ansatte i TINE Medlem:

Inge Aspevoll - Spesialrådgiver medlem - inge.aspevoll@tine.no - 99445360

Petter Andreas Astrup Baalsrud - Spesialrådgiver opplæring - petter.baalsrud@tine.no - 90938057

Peder Buskenes - Spesialrådgiver medlemskommunikasjon - peder.buskenes@tine.no - 90975658

Marianne Lappegård - Administrasjonssekretær - marianne.lappegard@tine.no - 90638061

Øystein Syrstad - Spesialrådgiver innholdsproduksjon - oystein.syrstad@tine.no - 90745243

Marit Skjelstad - marit.skjelstad@tine.no - 48270281

Per-Sigve Lien - per-sigve.lien@tine.no - 90772858   

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås