Meny

TINE Mastittlaboratoriet

TINE Mastittlaboratoriet i Molde er husdyrnæringens veterinære diagnoselaboratorium. Laboratoriet analyserer speneprøver fra ku og geit for sjukdomsbakterier og antibiotikafølsomhet og analyserer blod- og melkeprøver for ulike smittsomme sjukdommer.

TINE Mastittlaboratoriet i Molde er vårt veterinære diagnoselaboratorium som ble etablert i 1951. Målet for virksomheten er å tilby melkeprodusentene analyser som bidrar til å opprettholde god dyrehelse, god produktkvalitet og god lønnsomhet i melkeproduksjon.

Laboratoriet analyserer speneprøver fra ku og geit for sjukdomsbakterier og antibiotikafølsomhet. I tillegg analyseres blodprøver og melkeprøver for ulike smittsomme sjukdommer. Laboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering og tilfredsstiller kravene i den internasjonale standarden NS-EN ISO/IEC 17025. For akkrediteringsomfang henvises det til Norsk Akkreditering sin hjemmeside akkreditert.no. Vårt registreringsnummer er TEST 203.

Analysetilbud

Oversikt over analysetilbudet til TINE Mastittlaboratoriet i Molde ser du her. 

Etter avtale kan vi tilby:

Ansatte

TINE Mastittlaboratoriet i Molde har syv ansatte.

Leder

Liv Sølverød

Kontaktinfo

Telefon: 918 66 600
E-post: mastittlab.molde@tine.no

Post: TINE Mastittlaboratoriet i Molde, Postboks 2038, 6402 MOLDE

Bedriftspakker sendes til:

TINE Mastittlaboratoriet i Molde
Verftsgt 10
6416 Molde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås