Meny

Samarbeidspartnere

Nedenfor er en oversikt over TINE Rådgiving og Medlemsservice sine samarbeidsorganisasjoner

 

Logo geno2_cmyk

 

GENO

www.geno.no

Geno SA er et samvirkeforetak eid av norske storfebønder. Genos hovedoppgave er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette. TINE og Geno har produsentlaget som felles medlemsorganisasjon lokalt.

nortura

 

Nortura

www.nortura.no

Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av ca. 18 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.

Norsk landbruksrådgiving

 

Norsk landbruksrådgiving

www.nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving, NLR, er paraplyorganisasjon for 39 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

TINE_HTS_2014_logo_pms

TINE_HTG_2014_logo_pms

 

Helsetjenesten for Storfe

http://storfehelse.no

Helsetjenesten for Storfe utvikler, tilbyr og koordinerer helseovervåkning og helserådgiving. Dette er et samarbeid mellom TINE SA, GENO, Nortura, KLF, Den norske veterinærforening, TYR og Norsk Klauvskjærerlag. Helsetjenesten for Storfe skal være et bindeledd mellom forskning og storfeproduksjon. 

Helsetjenesten for Geit

http://geithelse.tine.no

Helsetjenesten for geit utvikler, tilbyr og koordinerer helseovervåkning og helserådgiving. Dette er et samarbeid mellom  TINE SA, Norsk Sau og Geit, Den norske veterinærforening, KLF og Nortura. Helsetjenesten for geit skal være et bindeledd mellom forskning og geiteproduksjon.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås