Hopp til innholdet

Melkepris for geit

Gjeldende satser for geit.

Melkepris

  Trekk/tillegg Kr/liter
Basispris- TINE Råvare   4,40

 

Kvalitet

  Trekk/tillegg Kr/liter
Elitemelk- Tillegg 0,40  
Kjemisk innhold (fett/prot./lakt.),
(pr 1/10% over /under 11,0%)
0,10  
Frie fettsyrer lavere enn 1,0 0,10  
Kvalitetstrekk 2. klasse- Trekk 0,75  
Kvalitetstrekk 3. klasse- Trekk 1,50  
KSL trekk- Trekk 0,50  
Medisinrester 1.gang siste 12 mnd.- Trekk 10.000,00  
Med.rest 2.gang m/fl siste 12 mnd.- Trekk 25.000,00  
Unormal melk, pr. tilfelle 5.000,00  
Trekk avvik dyrevelferd 0,50  
Ny bruker, gjelder12 mnd fra oppstart 0,20  
Egenregistrator i Husdyrkontr.- Tillegg 0,02  

TINEs prissoner (sesongvariasjon)

  kr/liter
Bonussone 1, januar - oktober 0.07
Bonussone 1. Leveringsfri periode i november-desember gir bonus for året  0,10
Trekk for rapportert produsert melk nov-des. i bonussone 1. 7,00
Bonussone 2, februar - november 0.07
Bonussone 2. Leveringsfri periode desember - januar gir bonus for året  0,10
Trekk for rapportert produsert melk nov-des. i bonussone 2. 7,00
Utjevningssonen, februar - oktober 0,50
Utjevningssonen november - januar 2,70

Offentlige tilskudd og avgifter

  kr/liter
Distriktstilskudd Sone A 0
Distriktstilskudd Sone B- Tillegg 0,12
Distriktstilskudd Sone C- Tillegg 0,37
Distriktstilskudd Sone D- Tillegg 0,57
Distriktstilskudd Sone E- Tillegg 0,64
Distriktstilskudd Sone F- Tillegg 0,73
Distriktstilskudd Sone G- Tillegg 1,01
Distriktstilskudd Sone H- Tillegg 1,22
Distriktstilskudd Sone I- Tillegg 1,80
Distriktstilskudd Sone J- Tillegg 1,89
Omsetningsavgift- Trekk 0,03
Overproduksjonsavgift- Trekk 4,90
Grunntilskudd- Tillegg 3,46