Meny

Tilganger for veterinær

Alle veterinærer med praksis på ku kan søke om å få opprettet bruker på medlem.tine.no og storfehelse.no.

Fyll inn nødvendige opplysninger i skjema for ny bruker.

Innsynsrett i data om den enkelte buskap registreres/bestemmes av produsenten sjøl. Veterinær kan registreres som rådgivende veterinær og som behandlende veterinær med innsynsrett. Det siste krever at man har hatt en eller flere behandlinger eller insemineringer i buskapen siste 12 mnd og at produsenten har gitt innsyn.

Veterinærer som har fått opprettet bruker og har innsynsrett, kan bruke flere tjenester på medlem.tine.no:

 • Mine data i Kukontrollen med
  • Dyrelister og data om bl.a kalving, helsebehandlinger, slaktedata
  • Helseattest buskap
  • Stambok/helseattest enkeltdyr
 • Fjøsloggen
 • Behandlinger
 • Fruktbarhetsstatus
 • Helsekort
 • Helseoversikt
 • Laktasjonskurver
 • Mjølkekvalitet Ku og Geit
 • Data til Geno Holdvurdering
 • Data til Geno Fruktbarhetskalender
 • Produsentoversikt (viser alle produsenter hvor man har innsynsrett)
 • Speneprøveresultat
 • Helsestatistikk (samleoversikt og buskapsoversikt)


storfehelse.no er det en egen seksjon for pålogget veterinær.
Gir tilgang til informasjonsstoff spesielt rettet mot veterinærer, og tilgang til bl.a å laste ned HTS Fruktbarhetspakka.

Rådgivende veterinærer får tilsendt Helseutskrift (perioderapport) og Helseoversikt (årlig) for sine produsenter.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås