Meny

Tilganger for veterinær

Alle veterinærer med praksis på ku kan søke om å få opprettet bruker på medlem.tine.no og storfehelse.no.

Fyll inn nødvendige opplysninger i skjema for ny bruker.

Innsynsrett i data om den enkelte buskap registreres/bestemmes av produsenten sjøl. Veterinær kan registreres som rådgivende veterinær og som behandlende veterinær med innsynsrett. Det siste krever at man har hatt en eller flere behandlinger eller insemineringer i buskapen siste 12 mnd og at produsenten har gitt innsyn.

Veterinærer som har fått opprettet bruker og har innsynsrett, kan bruke flere tjenester på medlem.tine.no:

 • Mine data i Kukontrollen med
  • Dyrelister og data om bl.a kalving, helsebehandlinger, slaktedata
  • Helseattest buskap
  • Stambok/helseattest enkeltdyr
 • Fjøsloggen
 • Behandlinger
 • Fruktbarhetsstatus
 • Helsekort
 • Helseoversikt
 • Laktasjonskurver
 • Mjølkekvalitet Ku og Geit
 • Data til Geno Holdvurdering
 • Data til Geno Fruktbarhetskalender
 • Produsentoversikt (viser alle produsenter hvor man har innsynsrett)
 • Speneprøveresultat
 • Helsestatistikk (samleoversikt og buskapsoversikt)


storfehelse.no er det en egen seksjon for pålogget veterinær.
Gir tilgang til informasjonsstoff spesielt rettet mot veterinærer, og tilgang til bl.a å laste ned HTS Fruktbarhetspakka.

Rådgivende veterinærer får tilsendt Helseutskrift (perioderapport) og Helseoversikt (årlig) for sine produsenter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås