Meny

Spørsmål og svar om elektronisk periode- og årsrapport

Her finner du en rekke spørsmål og svar om de nye elektroniske periode- og årsrapportene. Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du gå til Mine data i Kukontrollen og sende oss en tilbakemelding!

 

   

 

Rapportinnstillinger Hvordan velger jeg hva jeg får se av data i perioderapporten

Ved å klikke på fanen Rapporter, og Perioderapport, får du også opp Rapportinnstillinger.

Her kan du velge følgende for buskap eller enkeltkyr:
· Vise utvidet eller enkel rapport
· Vise resultat for siste 3 måneder
· Vise middelresultat for hele landet
· Vise måltall (for siste 12 mnd.)
· Hvilken slaktegruppe du ønsker å vise på perioderapporten
· Vise sum avdrått per ku (enten siste måned, hittil i laktasjonen eller hittil i år)

 

Tidskolonnene Tidskolonnene er av og til per kalendermåned og av og til fra kontrolldato. Hvorfor det?

Noen data vises per siste hele kalendermåned. Eksempel på dette er Meierileveranse. Dersom avregning ikke ennå er kjørt for inneværende måned (mellom den 1. og den 9. i en måned), vises forrige måneds avregningsdata.

Andre data vises fra kontrolldato og tilbake i tid, for eksempel Mjølkeproduksjon. Data for siste 12 måneder er da relatert til kontrolldatoen. Eks: kontrolldato 20. november 2013, gir siste 12 måneder fra 20. november 2012 – 19. november 2013. Du kan ta musepekeren over tidskolonnen for å se tilfra-dato.

 

 Meieriopplysninger Spesifikt ved eierskifte: Hvorfor omfatter meierileveransen bare deler av året/siste 12 mnd.?

Du har bare tilgang til de meieriopplysningene som har blitt registrert i den tidsperioden du har stått som eier av garden. Ble du eier av garden f.eks 1. juli, vises bare opplysninger fra og med 1. juli.

 Trendvisninger Hva er trendvisning og hvor finner jeg dette?

I rapportene kan man klikke på ”kurvesymbolet” til høyre for en rad, og dermed få vist trendkurver. Det er ikke alle resultatområder som har trendkurver.

 Måltall – registrering og visning Kan jeg bestemme mine egne måltall?

Ja, måltall registreres ved å klikke på Rapporter, Perioderapporter og fanen Mine måltall. Du kan registrere måltall på flere resultatområder og for flere tidsrom (eks. celletall siste måned og celletallsiste 12 mnd.).

Du velger selv hva som skal være øvre og nedre grenser for måltallet ditt. Du kan velge om du vil fylle ut både øvre og nedre grense, eller kun en av delene. Husk å lagre.

 Ved å vise måltallene på perioderapporten for buskap, får du mulighet til en enkel oppfølging av  egne mål. Man kan selv velge om måltall skal vises på perioderapporten. Det gjøres ved å klikke på fanen Rapportinnstillinger og krysse av (eller på) for visning av måltall.

 

Årsrapport

Årsoppgjøret for 2014 vil bli kjørt i uke 5/2015. Får jeg denne tilsendt i posten i år?

Alle produsenter som oppfyller kravene til innrapportering vil få beregnet en elektronisk årsrapport i Mine data i Kukontrollen. Har du tidligere registrert at du vil ha perioderapportene tilsendt pr. post, vil du også få årsrapporten tilsendt i posten.

Rapportenes innhold kontra tidligere papirrapporter

Kan det være data-ulikheter mellom den gamle og den nye rapporten?

Ja, det kan i enkelte tilfeller være data-ulikheter mellom den nye, elektroniske
rapporten og tidligere tilsendte papirutskriftene:


1) Noen resultatområder beregnes annerledes i den nye rapporten. Eks.: FS-tallet.
Geno har gitt nye retningslinjer for hvordan FS-tallet beregnes. Ny beregningsmåte er tatt i bruk i den nye perioderapporten. Det vil si at det kan forekomme avvik mellom FS-tall i tidligere helseutskrifter og periodeutskrifter, og nytt FS-tall i perioderapporten. Avviket skal i all hovedsak være marginalt.


2) Historiske data. Vi har konvertert (hentet over) historiske data fra gammel til ny
database, for eksempel årsresultat til og med 2013. Årsrapport for 2014 blir i sin helhet beregnet på data registrert i den Nye Kukontrollen (tidligere kalt ReKu). 
Dersom en bruker har gjort korrigeringer i grunnlagsdataene for et historisk beregnet årsresultat, vil ikke endringene gjenspeiles i årsresultatet. Derfor kan det være avvik i historiske resultat. Dette vil stort sett være mindre avvik

Retting av tidligere kontroll  Jeg har gjort endringer i veiedata for en tidligere kontroll. Blir perioderapporten
oppdatert med disse endringene?

Ja, de elektroniske rapportene vil bli oppdatert med de korrigerte opplysningene dersom du foretar endringer i datagrunnlaget. Abonnerer du på papirutskrifter, vil selvsagt datagrunnlaget bli oppdatert ved retting, men du vil ikke får tilsendt en ny papirutskrift.

Helseutskriften Hvorfor får vi ikke lenger Helseutskrift?

Helsedata er innlemmet i den ny perioderapport buskap, under ”Helse” og
”Fruktbarhet og avl”. 

Produsenter uten PC / nettilgang Hva med produsenter som ikke bruker PC i hverdagen? Kan de få tilsendt papirrapport i posten?

Medlem.tine.no er hovedkanalen for kommunikasjon og dialog med produsenter. På medlem.tine.no kan en produsent registrere seg som ny bruker. Produsenten kan også ta kontakt med sin rådgiver eller Medlemstelefonen for å få hjelp til å bli
nettbruker.


Produsenter skal benytte produsentnummer som brukernavn og samme passord som til Produsentregisteret (felles brukernavn og passord i landbruket).
Det vil være mulig å bestille utskrift av perioderapporten og få denne tilsendt i
posten. Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende.

Bestilling av papirutskrifter Hvordan bestiller man papirutskrift i posten?

Produsenter kan kontakte sin rådgiver eller TINE Medlemstelefon for å bestille
papirutskrift.


Funksjonalitet for å bestille papirutskrift  ligger i Mine data i Kukontrollen under
fanen Medlem. Både produsent og rådgiver kan bestille utskrift (til produsentens postadresse) her. Dersom man bestiller papirutskrift i posten, vil dette bli sendt ut inntil produsenten avbestiller den.

Betaling for papirrapporter rapporter Hva vil det koste å få perioderapporten tilsendt i posten? Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende.
   

 

   

 

  

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås