Hopp til innholdet

Husdyrkontrollen

TINE forvalter Kukontrollen og Geitekontrollen. Data og databaser eies av Mimiro.

Kukontrollen

Kukontrollen er den landsomfattende Husdyrkontrollen for melkekyr. Kukontrollen er tilgjengelig for alle landets kumelksprodusenter.

I Kukontrollen registreres, bearbeides, kvalitetssikres og sammenstilles data fra alle dyra i besetningen. Online registreringsprogram på medlem.tine.no og appen Eana Ku gjør det enkelt å registrere opplysningene til Kukontrollen. Gjennom NCDX®, alternativt filoverføring,  er det enkelt å utveksle data med alle typer melkerobot.

Kukontrollen tar i mot og bearbeider data fra mange datakilder som Dyrehelseportalen, slakterier, Geno, TINEs Mastittlaboratorium, Råvaretorget i TINE og Q-meierienes leverandørdatabase.

Resultater og nøkkeltall fra Kukontrollen presenteres i ulike periodiske rapporter og applikasjoner på medlem.tine.no. I Eana Ku og TINE Bedriftsstyring har medlemmene tilgang til alle opplysninger og rapporter fra egen besetning. Kukontrollen hjelper deg med å se helheten i din melkeproduksjon og er et viktig grunnlag for beslutninger i produksjonen.

Når du registerer data i Kukontrollen, blir rapporteringspliktige hendelser automatisk overført til Mattilsynets Husdyrregister slik at rapporteringsplikten overfor myndighetene er tilfredsstilt. Rapporteringspliktige hendelser er:  kalvinger og alle forflytninger av dyr i besetningen, dvs kjøp, salg og slakt.

Medlemskap i kukontrollen er viktig i forhold til utviklingen av norsk melkeproduksjon;

  • Data fra Kukontrollen er grunnlaget for riktig og rasjonell rådgivning og støtte til forbedring av drifta på gården.
  • Data fra Kukontrollen er grunnlag for stabil og god melkekvalitet.
  • Data fra Kukontrollen er grunnlaget for alt avlsarbeid på storfe i Norge
  • Data fra Kukontrollen er grunnlag for dokumentasjon og sikring av god dyrevelferd.
  • Kukontrollen er grunnlag for god storfehelse og lavt medisinforbruk
  • Data fra Kukontrollen er viktig grunnlag for mye av forskningen i landbruket generelt og melkeproduksjonen spesielt

Ca 97 % av melkeprodusentene i landet er med i Kukontrollen

Kukontrollen er sertifisert i henhold til ICAR (International Committe of Animal Recording) Certificate of Quality. Det betyr at registreringer og beregninger er kvalitetssikret i henhold til internasjonale standarder.

Geitekontrollen 

Geitekontrollen er den landsomfattende Husdyrkontrollen for melkegeiter. Geitekontrollen er tilgjengelig for alle landets geitemelksprodusenter. Geitekontrollen er bygd opp etter samme prinsipper som Kukontrollen og tilbyr mange av de samme rapportene og tjenestene. Online registreringsprogram på medlem.tine.no gjør det enkelt å registrere opplysningene til Geitekontrollen. 

Medlemskap i Geitekontrollen er viktig i forhold til utviklingen av norsk geitemelkeproduksjon; 

  • Data fra Geitekontrollen er grunnlaget for avlsarbeidet på geit i Norge 

  • Geitekontrollen hjelper deg med å holde geitene friske og til å holde god og stabil kvalitet på geitemelka 

  • Data fra Geitkontrollen er viktig grunnlag for forskning 

 

 

Få hjelp til Husdyrkontrollen

Våre rådgivere bistår gjerne med hvordan du lykkes med optimal bruk av både Kukontrollen og Geitekontrollen. 

Veiledning i uttak av Husdyrkontrollprøver

92%
norske geitebønder

er medlem i Geitekontrollen