Hopp til innholdet

Husk å melde endring i hentested

For å sikre at melken fra fellesbeitet blir hentet fra nytt hentested, må du melde inn hvor melken skal hentes fra. Meldingen bør sendes fem virkedager før endringen skal skje.

Du må være innlogget for å registrere, oppdatere eller endre fellesbeite. Prosessen har tre trinn:

  1. a) Registrere eller b) endre/oppdatere fellesbeite
  2. Melde endring av hentested for melk
  3. Registrere fordeling av levert melk fra fellesbeitedeltagerne

Slik går du fram (ku og geit)

Hjelp oss å unngå ekstrakjøring

Vi ber om at flytting av hentesteder samordnes mest mulig mellom fellesbeitedeltagerne slik at vi unngår ekstrakjøring, og at henting fra nytt sted starter på samme dag som melka vanligvis leveres på. Dette gjelder også ved flytting hjem fra fellesbeitet.

Klargjøring av melkeanlegg

Vi minner om at du sikrer gode atkomstforhold, og at melkerom og driftsforhold for gårdstanken er i henhold til regelverket. Husk at et melkeanlegg og gårdstank som står i ro en hel vinter, kan føre til at viktige komponenter ikke uten videre fungerer som de skal.

Frist for registrering/endring

Frist for nyregistrering av et fellesbeite er 14 dager før første melkeleveranse fra nytt hentested. Den samme 14-dagersfristen gjelder når fellesbeitet avsluttes og produksjonen flyttes hjem etter sommeren.

Trenger du hjelp?

TINE Medlemssenter treffer du på medlem@tine.no eller på telefon 51 37 15 00, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp knyttet til registrering av fellesbeiter og nytt hentested.