Meny

Langvarig tørke skaper utfordringer

Årets grovfôravling er kraftig redusert på 1.slåtten i hele Sør-Norge. Nå ser 2.slåtten ut til å bli enda dårligere i store deler av de same områda, og spesielt på østlandet er det nå kritisk med fôrtilgangen. Det er viktig å starte tiltak straks for å komme seg best mulig gjennom den kommende vinteren.

Mange har i tillegg et lite fôrlager fra i fjor og har allerede starta på årets fôr. Med et langtidsvarsel som viser sol og varme og ingen nedbør de neste ti dagene kan situasjonen bli svært krevende framover. Det ser også ut til å bli lite fôr å få kjøpt fra våre naboland, da de har samme tørken og fôrmangelen.

Se også; relevante lenker nederst i artikkelen

TINE har kartlagt situasjonen - hør podkast fra TINE, Felleskjøpet Agri og NLR

TINE har sendt ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer for å kartlegge fôrsituasjonen rundt om i landet. Vi har fått inn mange svar og i denne podkasten kan du høre om resultantene. Hør også råd og anbefalinger fra Erik Brodshaug i TINE, Rune Lostuen fra Felleskjøpet Agri og Oddbjørn Kval-Engstad fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Trykk her for å lese resultatene av undersøkelsen pr. fylke

 

Anbefalinger

Vi anbefaler ikke å sende ungdyr og kyr til slakt før det er gjort en grundig vurdering om det er den økonomisk riktige strategien. Det tar lang tid å erstatte med nye dyr og inntjeninga kan derfor bli redusert ikke bare i inneværende sesong men også i senere sesonger. Det blir nå gjort mye for å få tak i halm og alternative grovfôrerstattere. Start allerede nå med å spare grovfôr og øke kraftfôrmengden både til kyr og ungdyr. Spesielt oksene tåler intensiv fôring, og en sterkere og mer intensiv fôringsstrategi vil redusere daglig grovforbehov og antall fôrdager. Særlig på østlandet har mange en del å gå på ved å øke kraftfôrmengdene til mjølkekyrne også, da det generelt er lavere kraftfôrmengder her enn i andre deler av landet. Det kan være en del å lære av vestlendingene som var igjennom en fôrkrise i fjor, og rådgiverne har opparbeidet seg gode kunnskaper for å finne riktige kraftfôrtyper og kombinasjoner av fôr for å drøye grovfôret mest mulig. 

Alle kraftfôrleverandørene har utviklet spesialblandinger som kan benyttes ved høye kraftfôrmengder, og som virker som grovfôrerstatter.

Søk råd

Det blir nå gjort en stor felles innsats for å prøve å løse utfordringene med fôrmangel best mulig. Både Bondelaget, Felleskjøpet, NLR og TINE går sammen for å finne løsninger, og det blir arrangert en rekke fagmøter rundt om. Det er viktig at den enkelte får med seg det som skjer, søker råd og vet hva som finnes av muligheter framover. Uansett hvilke tiltak en velger å satse på er det viktig å starte planleggingsprosessen så raskt som mulig. Det er rådgivere tilgjengelig i TINE gjennom hele sommeren. Ta kontakt med TINE Medlemssenter på telefon 51371500 for å komme i kontakt med rådgiver.

Gode verktøy

I TINE Rådgiving har vi mange gode verktøy som kan hjelpe til med planlegginga utover høsten og vinteren:

  1. TINE Melkeprognose er viktig for å tilpasse ku tallet til melkekvota.
  2. TINE Fôrdisponering er viktig for å skaffe seg en oversikt hvordan man best skal utnytte det innhøsta fôret i innefôringssesongen.
  3. TINE OptiFôr er et viktig hjelpemiddel for god fôrplanlegging til kyr og ungdyr for å optimalisere ytelsen og riktig fremfôringstid for å spare grovfôr.
  4. TINE Prissystem grovfôr for å vurdere riktig pris ved kjøp av grovfôr og samtidig vurdere om det er mer økonomisk lønnsomt å kjøpe kraftfôr.

Relevante lenker:

Tørke og avlingssvikt - felles oppfordring til korn- og husdyrprodusenter

Plansjer fra grovfôrmøte på Vinstra 6 juli

 

 

Norsk Landbruksrådgiving:

Bondelaget.no

Felleskjøpet Agri:

Innovasjon Norge:

Landbruksdirektoratet:

 

Bruk gjerne kommentarfeltet til å dele erfaringer og synspunkt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås