Hopp til innholdet
Økonomirådgiver

Johanna Drageset

Johanna.Drageset@tine.no Telefon: 40670627
 
Johanna trivast sterkt med å vere ein del av nettverket som støttar produsentane i arbeidet dei gjer med å skape levande bygdar og trygg og god mat av høg kvalitet. Fokuset hennar er at bonden får informansjonen han eller ho treng for å kunne ta gode avgjerd.
 

Erfaring

Johanna har jobba med bedriftsrekneskap og -økonomi litt rundt om i verda frå 2002 til 2017, men trivast best no med heimebasen sin i indre Nordfjord der ho har røtene sine. Ho starta i TINE som økonomirådgjevar i 2017, med følgjande utdanning: Autorisering innanfor bedriftsrekneskap og strategisk leiing frå 2005 og master i økonomi og bedriftsleiing frå 2010.

Spesialkompetanse

Johanna jobbar med eit bredt spekter av bønder. Hovudområda hennar er å hjelpe produsentar til å få god økonomisk heilheitsoversikt over drifta og familieøkonomien, å sjå på potensielle tiltak for å forbetre økonomien, å sjå på investeringsmulegheitar, å sjå på kva for slags økonomiske utslag tenkte endringar i drifta vil ha, og å rekne ut forsikringskrav relatert driftstap.

Nøkkelkompetanse

Analyser og kalkyler
Bedriftsutvikling
Budsjett
Driftsplan
Produksjonsstyring og management
Veivalg
Distrikt

Vestlandet-Nord

Felles for alle våre rådgivere

Et nettverk å spille på

I TINE Rådgiving er det rundt 175 rådgivere, som alle har unik erfaring og kompetanse.

Vår samhandling og tverrfaglige kompetanse skal sørge for at du som produsent får rådgiving i alle ledd i melkeproduksjonen. Vårt mål er å alle våre råd skal gi nytteverdi.

Vårt formål er å gi deg verdifulle råd som skaper verdens beste samvittighet overfor gården, melka og familien. 

Se våre andre rådgivere

Våre rådgivere kan hjelpe deg med:

  • Våre fagområder er bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, avl, helse og fruktbarhet.

  • Kan bistå med rådgivning digitalt, over telefon eller ved å besøke deg på gården.

  • Tilgjengeliggjør alt av dokumentasjon med deg digitalt i ettertid.

  • Synliggjør effekten av rådgivningen i ettertid.

  • Sikrer at alt blir som avtalt! Ingen overraskelser.

Slik gjennomføres rådgivingen i TINE