Meny

Kvifor får geita diarè? – årsaker og løysingar

Analyser av avføringsprøver frå geiter med diarè i fleire besetningar på Sunnmøre syner at det oftast er fôringsbetinga årsaker til at diarè oppstår. Løysinga er fôrrasjonar som gir nok struktur og rett nivå av stivelse /sukker.

Veging og analyser av mjølkeprøver gir deg god produkjonsstyring

Tankmjølkprøver gir et grovt bilde for utviklinga av gjennomsnittsyting og korleis tørrstoffinnhaldet og celletalet utviklar seg utover i laktasjonen. Men god produksjonsstyring i besetninga krev at ein har gode registreringar på kvart enkelt dyr gjennom laktasjonen. Då kan ein styre både på enkeltdyrnivå, gruppenivå eller besetningsnivå alt etter behov.

Best grunnlag for optimal kraftfôrstrategi gjennom laktasjonen

Variasjon i mjølkemengde og innhald i mjølk er stor både mellom individ og mellom ulike grupper i same flokk. Skilnad i yting hos første laktasjonsgeiter og eldre geiter kan vere stor i enkelte flokkar og mindre i andre. Ulik strategi for oppdrettsfôring er ein viktig årsaksfaktor, men også fôringa etter kjeing har betydning for avdråttsutviklinga i dei to gruppene.

Trenger geitene ekstra tilskudd av mineraler og vitaminer?

Mangelfull dekning av mineraler og vitaminer kan føre til nedgang i mjølkeytelse, redusert jurhelse og lav andel drektige geiter. Samtidig kan for mye føre til sjukdom og forgiftninger. Hvordan kan du tilføre riktig og balansert mengde av mineraler og vitaminer?

TINE

Avregningsverdi for bakterier i geitemelk

Det har kommet inn en del henvendelser fra geiteprodusenter om tolkning av regelverket for bakterier. Spesielt er spørsmålene knyttet til antall analyser etter opphold av leveranser.

Fjøsskole i geitefjøset

Konseptet «Fjøsskole» er hentet fra Danmark, men har vært arrangert for sau– og storfeprodusenter i noen år i Norge. På Sunnmøre startet vi i 2015 landets første fjøsskole for geiteprodusenter. En gruppe på sju produsenter har møttes jevnlig hjemme hos hverandre for å være hverandres rådgivere

- Det er vinn eller forsvinn!

Melkeprodusent Rune Kvammen sikter til framtida til små- og mellomstore bruk, når han sier at det er vinn eller forsvinn – med andre ord å satse eller legge ned. På lang sikt blir det et veivalg for alle og enhver.

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. I Noreg er 80% av desse forårsaka av bakterien Staphylococcus aureus. Giftstoffet som vert produsert av denne bakterien gjer at ein vesentleg del av desse mastittane går over i kaldbrann. Riktig stell, miljø og førebygging kan redusera førekomsten betraktelig.

God utnytting av grovfôr krev god fôrplanlegging

Fôrplanlegging handlar om å få til den beste utnyttinga av det grovfôret ein har til disposisjon uansett kvalitet. Fôret, både grovfôr og kraftfôr, utgjer den største variable kostnaden i mjølkeproduksjonen, og både underfôring og overfôring kostar.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås